Раул Монтенегро – за природата и жителите на Аржентина

Статия: Раул Монтенегро (Аржентина) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

“… за изключителната му работа с местните общности и коренното население за защита на околната среда и природните ресурси.“

Сн. www.rightlivelihood.org

Раул Монтенегро е роден през 1949г. От 1985г. той е професор по Еволюционна биология в университета Кордоба. През 1982 той става основател на FUNAM (Фондация за защита на околната среда), и от 1995г. е нейн президент.

От 1980г. Монтенегро участва, обикновено като инициатор, във впечатляващ брой дейности, свързани с околната среда, включително:

• Срещу атомната енергия: в тази сфера Монтенегро развива най-мащабна дейност, като 6-годишна успешна кампания за затваряне на ураниевата мина Лос Джигантес; кампании срещу плановете за изграждане на хранилища за ядрени отпадъци и транспортиране на отпадъците; успешна кампания за спиране на строежа на преработващо MOX предприятие и предприятие за облъчване на Кобалт-60; успешна кампания за спиране на ядрените проучвания в долината Трасласиера; насърчаване на концепцията за градски зони без ядрени съоръжения; кампании срещу приватизирането на двете атомни електроцентрали на Аржентина (трета се намира в строеж), срещу строежа на четвърта АЕЦ и срещу вноса на канадски реактори CANDU в Аржентина и Гватемала. До момента всички тези кампании са успешни. Монтенегро е и председател на кампанията срещу аржентинския ядрен план, като организира множество протести и срещи и пише статии, в които разкрива информация за изпускане на радиоактивни материали, инциденти и незаконни ядрени опити.

• Национални паркове: Монтенегро играе важна роля в изграждането на шест национални парка и природни резервата. Успява да спре провеждането на автомобилни ралита в един от тях и получава заплахи за живота си заради кампанията си срещу изграждането на игрище за голф в друг от резерватите.

• Изхвърляне на токсични отпадъци: Монтенегро води множество успешни кампании срещу плановете за изграждане на инсинератори за токсични отпадъци, разкрива информация и налага почистването на няколко сметища за токсични отпадъци.

• Замърсяване с химикали и електропроводи с високо напрежение: Монтенегро разкрива случаите на замърсяване, предизвикани от заводите и успешно се бори за разполагането на електропроводите с високо напрежение далеч от населените места.

• Гори, дива природа и биоразнообразие: Монтенегро спира изсичането на поне 500 000 хектара, води кампании за предотвратяване на горските пожари и за защита на застрашените екосистеми; работи за засилване на защитата и на националните търговски закони, засягащи износа на няколко защитени вида.

• Вода: води няколко кампании срещу строежа на язовирни стени, както и за осигуряването на чиста вода и за управление на водите, основано на екологията. През юни 2000г. дейността на FUNAM води до отмяната на правителствен план за пренос на вода от две от най-бедните провинции до друга, което е щяло да бъде от полза за земите на богатите. FUNAM оспорва решението на правителството за основа от гледна точка на законите и околната среда и накрая Монтенегро е информиран, че проектът е спрян.

• Законодателство в сферата на околната среда: в продължение на четири години Монтенегро е държавен секретар за околната среда на Кордоба, независим и неполитически член на кабинета, предлага множество закони и инициативи за околната среда, включително първото в Аржентина изискване за Оценка на влиянието върху околната среда, както за частни, така и за обществени проекти. Той формира Съвет за околната среда и организира Бригада за защита на околната среда, в която влизат доброволци, грижещи се за опазването на природата. Извън това той допринася и за изготвянето на редица закони за околната среда и предизвиква над 40 съдебни разследвания за нанесени върху природата щети.

• Образование по околна среда: в продължение на пет години Монтенегро води своя рубрика по екология в един от ежеседмичните вестници. Той е председател на детската кампания на FUNAM за мир и живот, която работи с 350 000 деца в Аржентина. Координира международната кампания Гласът на децата по време на Срещата на Земята, в която участват 600 000 деца от 42 държави. В продължение на 20 години той често се появява по аржентинската телевизия и радио. Директор е на проекта на FUNAM „Само една околна среда“, по който са създадени 36 видео материала на тема екология, които се разпространяват в Аржентина и околните страни.

• Международно представителство: Монтенегро е бил член на Изпълнителния съвет на Международния център за връзки с околната среда (Environment Liaison Center International) в Найроби (ELCI, 1988-91г.), вицепрезидент на Грийнпийс (1987-89г.). Днес той е директор на международната Мрежа за потребители на биомаса и е основен представител на FUNAM за Социалния и икономически съвет към ООН (ECOSOC).

Освен всичко това Монтенегро участва активно и в академичния живот, публикувайки статии и запознавайки се с (а понякога и допринасяйки за) новостите в екологията, които след това се опитва да приложи на практика.

През 2003г. Монтенегро се присъединява към коренни племена в тяхната борба срещу дърводобивните и минодобивни компании. В случая с Мби’а Гуарен заплахата е, че дърводобивът ще намали наличната им земя от 4000 до 3000 хектара. Живеейки с Мби’а, Монтенегро им помага да съставят карта на своята земя и нужното биоразнообразие. След като документира традиционния им начин на използване на земята, сега той им помага да защитят права си в съда. Този подход се разпространява и сред други племена. Що се отнася до минодобива, Монтенегро помага за организирането на безпрецедентна историческа среща на водачите на 140 коренни племена, за да се борят заедно за правата си върху земята.

През последните две години Монтенегро работи и с няколко граждански групи срещу различни екологични заплахи. В един от случаите изготвеният от Монтенегро научен анализ на питейната вода, която необяснимо разболявала жителите, разкрил наличието на опасни количества арсен и тежки метали в домашните контейнери за питейна вода, голяма част от които не били сменяни или почиствани в последните 10-30 години. Това просто откритие, придружено с правителствена кампания, която да гарантира, че контейнерите се източват и почистват, може да спаси хиляди човешки живота от тежки болести и дори смърт. Наскоро Монтенегро допринася за спиране на доставките на замърсена вода на 50 000 души и завежда съдебен иск срещу отговорните власти и частни компании. Двама водещи правителствени представители подават оставка, а 13 квартала вече получават чиста вода.

Във всички свои дейности Монтенегро обединява експертни научни познания с кампании в общността и способност да предизвиква пълно медийно отразяване.

Монтенегро получава Награда за научни изследвания от университета в Буенос Айрес още като студент (1971г.) и националната награда „Аржентина дава пример“ през 1996г. FUNAM получава наградата Global 500 от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) през 1987г., а Монтенегро получава същата награда лично през 1989г. През 1998г. Монтенегро е един от четиримата получатели на наградата Бъдеще без ядрена енергия, давана в Залцбург.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.