Буквите на цифрите

Свали аудио.

едно
две
три
четири
пет
шест
седем
осем
девет
десет
В българския език най-честата буква е А, в руския О, в немския Е.
Каква е обаче изненадата, когато видим, че в цифите от 1 до 10, най-честата буква в азбуката липсва. Това не може да е случайно.
Основната буква на цифрите определено е Е. В 10 цифри буквата Е се среща 12 пъти (липсва само в цифрата три). Буквата Е съставлява 29% от всички букви в цифрите.
Освен Е се срещат само две други гласни – И и О, при това общо само 5 пъти. Също така в 10-те цифри има само 10 съгласни.
А най-интересното е, че буквите в думата ДЕСЕТ са цели 2/3 от всички букви в цифрите. Десет не само затваря цикъла на цифрите, но и в голяма степен изпълва буквеното им представяне. Е се среща 12 пъти, Т се среща 6 пъти, Д се среща 5 пъти, С се среща 4 пъти (общо 27 букви от всички 42 букви, с които са изписани цифрите). Всички останали букви се срещат по-рядко или въобще не се срещат.
 
Разпределението на буквата Е в цифровата кула прилича много на Х, коeто е буквата на Христос, Хляба, Храната и Хората. Благодарение на Евангелията знаем, че тези думи са свързани – Христос храни хората с хляба. С хляба на живота.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.