Equilibrismus – за един свят в равновесие

Ерик Биил и Фолкър Фрейщет са основатели на общността Equilibrismus (Равновесие), която има малко по-различен поглед към световните проблеми. Според тях всички инициативи за справяне с глада, обезлесяването, изчезването на растителни и животински видове, замърсяването, засягат само повърхността на нещата. Те се стремят да поправят нанесените вреди, да облекчат или сведат до минимум вредните последствия и макар понякога да успяват в това си начинание, не засягат същността на проблемите, не премахват първопричината за възникването им. И докато продължаваме да живеем все по същия начин, няма как да променим света около себе си.

Според Биил и Фрейщет, за да се справим със същността на проблемите, е необходимо да променим самите основи на обществото и да се справим с четири основни предизвикателства – екологични алтернативи, ефикасност и преструктуриране; икономика, основана на рециклиране на естествените ресурси; устойчиво разпределение на пари; и земя и космополитизъм. Идеите на основателите на Equilibrismus са представени в книгата им „Equilibrismus – нови концепции вместо реформи за един свят в равновесие“. За да достигнат до повече хора, двамата търсят писател, който да изложи тяхната визия в роман. Така през 2008г. Дирк Флек издава книгата “Проектът Таити“ – една утопия развиваща се през 2022г., в която Земята е обхваната от природни катастрофи, докато жителите на остров Таити са успели да изградят едно общество в хармония с природата, основано на технологии, които реално съществуват днес. За тази своя книга през 2009г. Флек печели наградата на Германия за научна фантастика.

От Equilibrismus обаче желаят да превърнат историите от романа в нещо повече от фантастика. Те искат да видят идеите осъществени на практика и в момента търсят място, където могат да направят това. Насочили са избора си към някой малък, но политически и социално стабилен остров, където с помощта на експерти в различни области се надяват да поставят основите на едно по-различно общество, като първоначално се концентрират върху задоволяване на основните нужди от енергия, придвижване, подслон, прехрана и дрехи. Ако това се окаже успешно, ще последват и реформи в областта на здравеопазването, образованието и др.

Най-новите развития на проекта можете да следите в блога на Equilibrismus.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.