U4Energy – Ти за енергията

U4Energy (Ти за енергията) е европейска инициатива, насочена към училищата и цели да повиши информираността на децата за електроенергията, възможностите за намаляване на потреблението й и за по-екологично производство. За целта е организиран конкурс, като училищата могат да участват в три категории и се състезават на национално, регионално и европейско ниво.

  • Мерки за повишаване на енергийната ефективност в училище – учениците, заедно с учителите и с подкрепата на местните власти разработват план за намаляване на потреблението на електроенергия в училището.
  • Най-добри педагогически методи за повишаване на информираността относно енергийната ефективност - учителите разработват учебен план, учебни материали и занимания, които да запознаят децата с въпросите за енергийната ефективност.
  • Най-добра кампания за повишаване на информираността относно енергийната ефективност – ученици с помощта на преподавателите организират кампания, с която запознават местната общност с ефективното потребление на електроенергия; включва изработване на плакати, картички, информационни брошури, презентации и др.

Освен информация за конкурса, на интернет страницата на U4Energy има и множество полезни ресурси – учебни материали, интересни факти, образователни игри и др. Част от ресурсите са преведени и на български език. Има например план на апартамент, в които можеш да настройваш за колко време ползваш различни уреди, въз основа на което се изчислява дневното ти потребление на електроенергия. Друг от ресурсите предлага интерактивни анимирани книги (също и на български) за пестене на енергия, екологичен транспорт, намаляване на въглеродния отпечатък, както и възможност да изпратиш на приятел електронна картичка с еко-послание.

За всеки ресурс е посочено за деца на каква възраст е предназначен, както и дали детето се нуждае от съдействие от родител или учител. Информацията е поднесена много достъпно и нагледно с множество илюстрации, снимки и възможност детето да участва активно в ученето.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.