Пишем писмо на себе си за след десет години

Пишем писмо на себе си за след десет години e мисия от инициативата Doonited – Действаме заедно.

Какво ще кажете за следното хрумване – да напишем писмо на себе си и да го отворим чак след 10 години. Писмо към човека, който ще сме след десет години от човека, който сме сега. Можем да напишем най-вече мечтите си. Или стремежите си. Или стойностите си. И да сравним десет години по-късно къде се намираме.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.