Поемаме лична отговорност за бъдещето на Земята

Според най-актуалните преценки на учените на нашата планета Земя в момента съществуват около 8,7 милиона различни биологични форми на живот. Това е огромно биоразнообразие, което не винаги се оценява подобаващо от хората. В началото на двайсети век е имало поне два пъти повече видове, но в резултат на неразумните действия на само един вид - Разумният Човек (homo sapiens) голяма част от тях изчезват безвъзвратно. Това, което еволюцията е създала за милиони години, се заличава само в рамките на един век – един космически миг. И тъй като всеки вид има своята функция, своята роля, своето значение и своят смисъл за съществуването на майката Земя, тя е застрашена. Всяка минута изчезват завинаги десетки видове от лицето на Земята, много от тях дори все още неоткрити от науката.

Време е всеки един човек да поеме лична отговорност за спасяването на нашия дом -Земята. Това става чрез малки, ежедневни, конкретни и прогресивни съзнателни действия, много от които са описани на страницата на ОМ.  Земята има бъдеще и то е във ваши ръце. Поемете лична отговорност за спасяването и.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.