OpenIDEO – да решим проблемите заедно

Статия: OpenIDEO.com – разширяване на общността на хора, решаващи проблеми на Рейчъл Сайнър

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Теорията, която стои зад интернет страницата OpenIDEO.com (отворени идеи), е, че идеите възникват в процеса на сътрудничество и че този процес е най-ефективен, когато включва и е отворен към хора, които не са специалисти. OpenIDEO.com е онлайн платформа, поддържана от дизайнерската компания IDEO, която позволява всеки, който се интересува и желае да допринесе за решаването на сериозни проблеми, да участва в процеса на създаване на дизайн.

Страницата възнамерява да даде обещаващи решения на „Предизвикателства”, социални проблеми, нуждаещи се от иновативни решения, като например повишаване на информираността на децата относно здравословните храни, осигуряване на по-достъпни учебни материали за развиващите се страни и повишаване на броя на регистрираните донори на костен мозък.

Има три основни характеристики, които правят OpenIDEO лесен и забавен за употреба. Първо, това е интерактивният процес на търсене на решение, състоящ се от три последователни етапа на вдъхновение, оформяне на концепция и оценка. За начало IDEO поставя някакво предизвикателство пред общността, като обяснява защо съществува проблемът и кои негови аспекти се нуждаят най-много от иновативни решения. По време на следващите два етапа всеки регистриран потребител може да даде идеи и цялостни концепции, или да си сътрудничи с други участници, доразвивайки и надграждайки техните предложения. Всеки от тези два етапа си има определен период от време, в който протича. Предложените идеи трябва да са възможно най-точни и ясно да обясняват как могат да помогнат за справянето с дадени аспекти на проблема.

Втората важна характеристика на платформата е системата й за награждаване, която мотивира потребителите да участват в процеса. Потребителите създават профил и натрупват отличия, като публикуват идеи или концепции, както и като си  сътрудничат с други потребители и подкрепят техните идеи. След етапа на оценяване се избират финалисти и се провежда гласуване за най-добра концепция. Освен това IDEO може да реши реално да осъществи избраната концепция или поне част от нея.

Тези характеристики се надграждат от доброто визуално представяне на идеите в OpenIDEO.com. Всяка една публикация без значение дали е предизвикателство, идея или концепция, може да включва видео или снимки, илюстриращи съдържанието й.

OpenIDEO дава много възможности на потребителите, като ги кара да чувстват, че без значение какъв опит или познания имат, те могат да са част от намирането на решения на дълбоки социални проблеми. Ще бъде вълнуващо да видим как някои от тези идеи се превръщат в реалност с помощта на IDEO.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.