Правим заедно Квантов преход по Възкресение

Настоящето е глава от книгата на Диана Мечкова „Връзка със Светлината“, която й е продиктувана от Дева Мария Богоугодна, Бялото Братство и Владиците на Светлината. Написаното се отнася както за Рождество Христово 2011, което вече мина, така и за Възкресение Христово (14, 15 и 16 април 2012) и Въведение Богородично (21 ноември 2012, ден на християнската младеж и семейство). През дните на тези големи празници се дава възможност на всички хора, особено на тези, които се молят заедно, да направят квантов скок в развитието си. Повече можете да научите долу (най-важното е отбелязано с удебеление), от Диана Мечкова (mechkova.d@abv.bg) или от нейните книги.

На 16.04.2012 медитацията ще започне в 14 часа и в 14:30 ще направим Квантовия преход. Казва се в 14.30ч молитвата за квантовия преход от посланието и престояваме в мълчание около 5 минути. Преди нея да не се забравя – всичко да е лесно и спокойно … както е обяснено в посланието за Квантовия преход. Може и всеки ден през Великденските празници, да се прави техниката за Квантовия преход – 14, 15, 16 април 2012г. Кой както го усеща!

Отварят се квантови врати на времето за трансформация на съзнанието и светлинната ни структура

20.10.2011 г.

– Мили наши деца, искаме да ви помогнем по-лесно да минете през квантовата врата на новото хилядолетие, която ще бъде отворена за вас от сутрин до здрач 4 дни в годината по време на Рождествените празници сега, през 2011 година. Квантовият преход е преход на вашите души в новото измерение, което ще се характеризира с новата за вас и старата за цялото Творение изчистена вибрация на Любовта. Тези от вас, които преминат като колективно съзнание, по-лесно ще могат да извървят този нелек път на трансформация на своята матрица в съответствие с изискванията на новото време за показатели на светлинните ви тела.

– Моля ви да ни дадете по-подробни указания каква е целта на минаването през тези квантови портали на времето.

– Ами двояка: от една страна, се заякчава способността ви да обичате и добротворствате, а от друга, се сближават отношенията между вас, хората с различно ниво на съзнание и социални, финансови и религиозни различия. Случва се и едно извисяване на вашата душа и приближаването й до нас. А ако сте заслужили, може и няколко стъпала наведнъж да изкачите през тези само няколко минути общение с нас. Тоест дава ви се възможност за бърза трансформация на вашето съзнание и светлинна структура в нов модел високовибрационна аурична структура в съответствие с изискванията на промените в новото хилядолетие за вас.

Искаме да ви кажем, че тези няколко дена сега ще бъдат решаващи и за вашата цивилизация като цяло – имаме предвид, че колкото повече хора повярват и целенасочено се устремят към нас, толкова повече и по-бързо ще се случат планираните от Твореца промени във вашия живот на Земята.

Виждаме вече срутването на ужасяващата със своята корупция финансова и политическо-обществена система и замяната й с един по-справедлив обществено-икономически строй. Тоест парите ви ще изчезнат така, както изчезнаха робите и тържищата за тях преди векове. И ще възтържествува един по-справедлив и съвършен в своя замисъл ред на справедливостта, милосърдието и помощта за гладния, бедния и лишения от нежна грижа и подкрепа. Вижда ви се невъзможно, нали? Но ако беше невъзможно, щяхме ли да хабим от безценната ни енергия на Любовта?! Това е записано от Твореца: срутване и издигане от пепелта.

– Но нали досега ни казвахте, че няма да има страшни катаклизми?

– Да, няма да са страшни със заличаване на човешкия ви род, а ще дочакате индиговите деца да се вдигнат на крак и да пометат незрелите и несъвършени ваши порядки и политически и икономически изкривени взаимоотношения, граничещи с пълно безразличие към съдбата на другия човек и народа до теб.

Можеше и по-безболезнено да се случи, ако бяхте направили това, което Богородица ви каза в предишната книга – формирането на този Eдинен център на светлината на вашата планета, събрал в себе си хората със способности за изначално сътворяване. Но колко от вас, дарените от нас, повярваха и пожертваха от свободното си време и съвместния живот с близките си?

Затуй сега се постарайте да не забравите, по време на тези Рождествени празници, да намерите време за единение с нас, а не само да прекарвате времето си в безсмислени приготовления, разхищения и покупки. Погрижите се за душите си, застанете в уединение пред моята икона и с думи от сърце ме помолете:

Мила Богородице, помогни ми да мина през вратата на Времето и да се зачене бърз процес на духовна трансформация в съответствие с вашите небесни изисквания за нас, хората по Земята, навлизащи в Новото време – Епохата на духовността. Амин!

И останете в тишина с разтворено сърце и с пълна с благодарност душа.

Туй ще е достатъчно, за да дойда, да ви хвана за ръка и да се понесем из небесния простор. Аз знам най-добре как да я мина, тази врата, за да се случи най-бързо и безпроблемно изкривяването на вашата матрица в съответствие с изискванията на резонансното единение между вас и новото измерение.

Постойте така в тишина 1-2 минути със затворени очи и разтворено сърце, а после се сетете, че трябва да се върнете на Земята. Щом го поискате или го помислите, мигом ще ви върнем във вашите тела. Не се страхувайте, защото, когато тръгнете към нас, тогаз и Архангел Михаил с неговите воини от Светлината застава до физическото ви тяло и нищо лошо не може да му се случи, докато сте в небесата заедно с нас. Но ако искате
лично да го призовете, сторете го с думи от сърце:

Мили Архангел Михаил, ела при моето тяло с твоята армада от Светлина и не позволявай на нечестивия да го доближи и да му навреди. Амин!

Това е повече за ваше успокоение, защото, когато тръгвате към нас, той вече е до вас и нищо лошо не може да ви сполети!

– Това, че по Рождествените празници широко се разтварят небесните врати за душите ни и вероятността да получим духовните си дарове е многократно по-голяма, не е нещо ново. Кое е по-различното за тази Коледа?

– Творецът тази година в тези свещени дни е дал възможност за всички хора, които го пожелаят, да влязат през широката врата на обновлението. Това могат да го сторят бързо в нашия изчистващ егрегор от небесни същества не само най-заслужилите, както обикновено, а и всички желаещи да се изчистят от преследващите ги записи на минали погрешки, привличащи трудности в живота им. Разбирате ли, дава ви се безпрецедентна възможност да получите своето кармично изчистване по най-благодатния и безпроблемен начин. Вече пречистени и обновени вие ще имате нови потребности и ще създавате нова действителност – ето това е целта на тази ваша духовна трансформация, която може да сътворите. Тя ще е трансформация на съзнанието ви.

Но това, което искаме да ви кажем, е, че трябва да залягате над едно обръщане навътре в себе си ведно с грижите за нашите небесни деца, които наричате с различни имена – индигови, кристални, а и златни, както вече ви казахме. Това е непосредствената ви задача.

Виждаме как паричната ви система е на път да се срути наскоро и да повлече масово гнева на масите със себе си.

– Та това сякаш вече започна да се случва.

– Да, и има още какво да се случи – като пълно унищожение на борсовите и финансовите ви пазари и замяната им с една по-справедлива и надеждна система на опрощаване на значимите дългове. Новата система ще подпомогне заличаването на големите контрасти между богатите и най-бедните и гладни нации на Земята. Освен това стига сте си мислили, че трябва от всичко да печелите. Стига сте изчерпвали, източвали и унищожавали безсмислено земните ресурси. Направете така, че да печелят душите ви, а не да се гърчат ужасено, когато си дойдат у Дома и съзрат какво са правили на Земята. А сега виждаме, че малко се обърка.

– Ами да, преди казахте, че няма да има катаклизми, а сега – срив на финансовата ни система заедно с гнева на масите – аз ли не го приемам, както трябва, или така бързо се менят Акашовите записи за нашето бъдеще?!

– Виж, мило момиче, ти приемаш точно нашите послания за вас, но вие не предприемате това, което ви съветваме, и събитията се менят по-бързо, отколкото ви се иска, а и пречистени и обновени трябва подготвени да посрещнете новите си лидери – златните деца, населяващи вече земите ви.

– Да, и аз виждам, че системата ни е тотално объркана и порочна – живеем в непрекъснато съревнование – междуличностно, религиознo, междудържавнo – на всяко едно ниво. Живеем в непрекъснат стрес в нашия свят – такъв, какъвто сме си го създaли. Основният движещ лост е печалбата. Не се печели от здраве и профилактика, а фармацевтичните концерни и здрaвеопазването печелят от болестите ни, печели се не от екология и грижи за опазване на атмосферата, въздуха и водата, а от унищожителната ни индустрия. Печели се не от мир, а от войни.

Сякаш, за да се спаси планетата ни и да се спре самоунищожението ни, наистина трябват радикални промени, колкото и те да ни плашат нас, хората. Въпросът е, че властимащите така са се вкопчили в благата и властта да определят живота ни, че ни се виждат трудно осъществими промените, които искате от нас
да осъществим.

И все пак добре ли разбрах, че е необходимо да пожелаем общение с теб, мила Богородичке, и да влезем в новото квантово измерение за 1-2 минути само? А ако постоим 10-15 минути?

– Много ще е за вас с тези неподготвени матрици. По-добре го направете плавно и постепенно, с постепенна адаптация на светлинните ви тела.

– Какво имате предвид под адаптация? И какво би могло да се случи с тях?

– Ами целта е да се преобразуват във високочестотни светлинни структури, което няма да е много лесно за някои от вас. Други пък ще минат безпроблемно през този период на енергийна промяна към повишаване честотата на трептене на светлинните ви тела. Но общото е, че това, направено постепенно, ще доведе първо до едно постепенно изчистване на негативните модели в светлинната ви структура, които ви разболяват и дърпат надолу. После, след като поемете от тази нова вибрация, вече по-лесно и постепенно ще настъпят лавинообразно и другите промени у вас. Имам предвид извисяване на съзнанието ви като сбор от мисли, чувства, думи и най-вече светли деяния в унисон със заръките на Твореца за вашето усъвършенстване в най-краткия възможен срок. Ще почувствате нуждата от задължителна консумация на вегетарианска безкръвна храна, както и насочени действия за спасяване и грижи за природата и планетата ви.

А за пълния квантов преход, за който се пише и говори, все още не сте готови нито със съзнанието си, нито с необходимите промени в ауричните ви структури. Затуй ви съветваме да минете през квантовата врата само за минута-две и така да си го пожелаете с предходната молитва към мен. Прибавете и желанието си всичко за вас да е лесно и спокойно, здравословно и позитивно, в съответствие с хармонията и изначалното съвършенство. Нали знаете, че се стараем винаги да сбъднем вашите желания, които са за добро.

– Може ли да се случи нещо непредвидено и нездравословно за нашите тела, има ли опасност душите ни да забравят да се върнат в телата ни например?

– Нали затова ви посъветвах да осъществите квантовия преход само за минута-две, което ще е началото на новите промени у вас. А за душите ви, че може да не се върнат в телата си, не се тревожете – те винаги са устремени към дома, от който са дошли. Може само да спечелите – разбира се, ако не се уплашите.

– Какво трябва да почувстваме, ако се е получило?

– Нищо особено в преобладаващата маса от вас. Но енергията, която сте поели в телата си, ще заработи, когато му дойде времето – в спокойствието и в радостта, и ще стартира каскада от благодатни промени във вашия морал, нравственост и светлинно тяло.

– А за тези, до които тази информация не е стигнала навреме? Това послание ми го давате сега, в края на октомври, а за печата и предпечата на книгата ми трябва месец и повече дори. А и колко от нас ще могат да я намерят и прочетат преди Рождествените празници? Та тя точно тогава ще излезе в най-добрия случай.

–Ако не успеете сега, ще почакате до следващите ви големи празници догодина – Възкресение Христово и Въведение Богородично, когато този квантов портал отново ще се отвори за желаещите по-бърза духовна трансформация.

– Всяка година ли по тези празници той ще се отваря?

– Това питайте Твореца. Той решава кога да ви разтвори дверите на небесното си царство и да ви дари с благодатта си. Аз мога засега да ви кажа за тези дни.

– Задължително ли е точно с тези думи да минем през него?

– Молбата към мен заедно с изявеното желание за бърза духовна трансформация трябва задължително да ги има.

– А ако сме минали през квантовата врата, както ти, мила Богородице, ни съветваш, през Рождествените празници, добре ли би било да го направим и по време на Възкресение Христово и Въведение Богородично или еднократно е достатъчно?

– Разбира се, че трябва да използвате всички шансове, дадени ви от Твореца. До следващия отворен за вас Портал този процес на напасване на вашата матрица и трансформацията й в по-високовибрационна светлинна структура ще е привършил и ще сте готови за следващите благодатни промени в телата ви. Те ще са в съответствие с изискванията на времето за обръщането ви в духовно развити човешки същества с ново съзнание.

– Тогава отново ли трябва да спазваме това ограничение във времето – 1-2 минути?

– Бихте могли да го увеличите до 3-4 минути, не повече. Нали искате да е лесно и спокойно.

– Какви промени очакват телата ни?

– Ами те ви плашат, защото във вашите езотерични книги е обяснено, че вие ще сте само високовибрационни светлинни тела. Това ще е вечен живот за душите ви. Ще можете да пътувате неограничено в небесния простор, без да е нужно да се въплъщавате и минавате през ада на вашата земна действителност, а душите ви ще се къпят денонощно в спокойствието, любовта и радостта. Те ще помагат на по-изостаналите човешки представители и несъвършени извънземни цивилизации да се облагородяват и по-бързо да еволюират. Тогава няма да се въплъщавате в човешко тяло и да търпите ограниченията и страховете за своето физическо и финансово оцеляване.

– Доколкото разбирам, говорите за квантовия преход, за който има изписано немалко в различни книги. Честно казано, като ви слушам, си давам сметка, че и аз не съм готова за безтелесно съществуване. Искам да мога да докосвам хората, които обичам, да усещам повея на вятъра, аромата на цветята, да вървя по земята. А след квантовия преход душите на кой стадий от развитието си ще съответстват? Нали ни казахте, че са 7 нивата, в които са разпределени душите в небесното ви царство.

– На шесто ниво. А някои – и на седмо, и заедно с нас ще творят съвършенство във Вселената.

– Но нали душата може да се самоусъвършенства само докато е във въплъщение. Как тогава миналите през квантовия преход души, които са в шесто ниво, ще могат да преминат в седмо, щом няма да се инкарнират повече?

– Виж, мое момиче, ние – най-напредналите същества – сме в тези два егрегора – 6-и и 7-и. Някои така и си остават с матрица, която отговаря на изискванията на 6-и егрегор, но това не им пречи да кръстосват надлъж и нашир вселенските простори като нас, душите от 7-о ниво. Искаме да ви кажем, че не всички вие ще можете да дойдете в 7-и Божествен егрегор. А що се отнася до квантовия преход, той няма да е повсеместен. Към тази невидима форма на съществуване ще преминат само най-усъвършенствалите се души – и то, ако го пожелаят. Тези ваши писания, че ще стане по принуда от Твореца, защото закъснявате, не отговарят на истината. Ние никого и никога не сме принуждавали да еволюира. А този, чието съзнание не е готово за тази форма на съществуване, ще продължи живота си във физическо тяло, както и досега.

Ако искаш, може по-подробно да поговорим за това в следващата ти книга. А сега побързай да издадете тази книга. Да свършваме вече.

– Още един последен въпрос: има предположение, че маите са осъществили колективно този квантов преход и затова не са оставили никакви следи, оставяйки непокътнати величествените си постройки и съоръжения.

– О, това е направо смехотворно. Та нали този преход трябва да се заслужи и най-вече да се пожелае?! А тази велика, според вас, цивилизация заслужи не спасението си при нас, а самоунищожението си, като сама затри последните образци на Акашовите записи за собственото си съществуване. Вашите са в Седемте Рилски езера – затова ви казахме да ги пазите като очите си. Тази цивилизация унищожи собственото си достойнство, минавайки през уродливи форми на насилие, жeртвоприношение на себеподобни, самоубийства и насилствено отнемане на човешки животи в кръвожадните войни, които сътвори. Та нали сме ви създали да се усъвършенствате! А ако вие отнемете правата на Твореца да ви въздава живот и смърт и се търкаляте все по-бързо по нанадолнището, колко време, мислите, ще просъществувате? Маите бяха заличени от Земята, защото се гавреха с достойнството на своите поданици и пленници и иззеха правата на Твореца. Няма цивилизация на планетата ви, която да е просъществувала, издигайки в култ насилие, вандализъм и жестокост! Дадохме им знания и изобилие, но нямаха морал, чистота и обич в сърцата си.

Сега да свършваме! Запомнете: с мен, Богородица Златоносна, вие – хората на Земята – никога няма да престанете да съществувате, преди да е изтекъл срокът от Акашовия запис за вашето въплъщение на Земята. Стига да не ме забравяте, а да се свързвате всекидневно с мен с думи, мисли и добри дела! Обичаме ви! Не забравяйте, че с помощта на вашата собствена молитвена Любов аз успявам да ви защитавам и подпомагам в най-трудните периоди от земния ви живот. Аз, Владиците на Светлината и Бялото Братство ведно ви благодарим за радостта от благодатното общение с вас и възможността да ви направляваме, обичаме и подпомагаме. С признателност и Любов, Амин!

Дева Мария Богоугодна, Бялото Братство и Владиците на Светлината

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.