Отзиви (Синята икономика)

Download

Това са отзивите от Синята икономика.

Книгата описва новости, които ще променят нашите навици за производство и потребление. Тя ни показва стратегическата посока за устойчиво развитие. Новият икономически модел на д-р Паули дава на мечтаещите да станат предприемачи, а на политическите водачи средства за създаване и изграждане на едно устойчиво бъдеще. Те могат да се възползват от разнообразните възможности и да вземат решения, служещи както на икономиката, така и на обществото.

Н. Посада

Книгата е точно това, от което се нуждаем, за да възстановим неработещата икономика и да създадем по-устойчив модел. Хрумванията, събрани тук, ни дават вълнуващи нови възможности за промяна на икономиката, за създаване на нови работни места, както и на здрави и щастливи общности.

Ф. Елис-Ламкинс

През последните 30 години, докато изграждах компютърната индустрия около Асер, д-р Паули ми даде много творчески хрумвания, особено чрез своята организация „Изследвания и инициативи за нулеви емисии” (ZERI). В продължение на десетилетия той се посвети на теоретично развитие и практическо приложение на моделите за нулеви емисии. Хрумванията, изложени в Синята икономика, отразяват устойчива и конкурентноспособна предприемаческа рамка, основаваща се на новости, които предлагат на вложителите и обществото финансови, социални и екологични ползи. Подобни възможности за постигане на устойчивост, равенство и печалба са не само привлекателни, но и изключително завладяващи.

С. Ши

Г. Паули майсторски разяснява примери от природата, които могат да ни помогнат да се развиваме устойчиво. Съществуват свежи и конкурентноспособни възможности на изкуствените химикали и техните нежелани токсични ефекти.

И. Шоинар

Всички решения се намират в природата. Г. Паули е предприемач, който може да ни помогне да създадем Синята икономика, основана на уважение към човечеството и екосистемите на Земята. На неговата книга е съдено да бъде библията на тази нова икономика, създадена за всички онези, които искат да изградят един по-добър свят.

К. Кортин-Кларинс

Настоящата икономическа криза е също и криза на етиката и стойностите, която води до забогатяване на малцина и отнемане на властта от хората. Синята икономика се застъпва за една нова икономика, ръководена от новаторство и творчество с цел създаване на следващото поколение социално предприемачество. Нуждаем се от такава икономика и никой не е в по-добра позиция да я представи пред света от Г. Паули.

У. Лухейб

Преди 15 години Г. Паули дойде в офиса ми в Токио, където работех като ректор на университета на ООН. Той ми обясни модела си за „нулеви емисии” и аз веднага го наех за свой специален съветник. За много кратко време моделът беше разпространен в Япония и други страни. Частни японски компании започнаха бързо да влагат в технологии и съоръжения за практическо приложение. Книгата Синята икономика представя прекрасни новаторски хрумвания с практически приложения, които ще помогнат на предприемачите и потребителите да повлияят значително върху икономиката в цял свят, като печелят пари, създават работни места и се грижат за околната среда. Гунтер е оптимист за бъдещето. Аз също. Докато четете Синята икономика, ще се запознаете с тези хрумвания и приложенията им. Препоръчайте я и на приятелите си!

Проф. Х. де Суза,

Цивилизацията ни ще оцелее, ако възпроизведем постиженията на природата. Синята икономика ни сочи пътя.

Л. Браун

Макар да знам твърде малко за екологията, богатите идеи и вдъхновението в книгата заслужават внимание.

Е. Уйзъл

Книгата ни показва, че осигурявайки си материали и организирайки производството по подобие на природата, ще премахнем много от причините за замърсяване и унищожение на околната среда. Засега икономическата политика и предприемаческите модели в голяма степен пренебрегват тези решения. Бъдещите икономики е добре да вземат предвид предимството на новостите, основани на природата и физиката. Това е трудна задача, но книгата на Г. Паули с подробното описание на това как природата и икономиката могат и трябва да си сътрудничат, убедително ни показва пътя.

А. Викман

Книгата е изключителна визия за това, което е наистина възможно за една устойчива икономика. Г. Паули работи неуморно в продължение на много години за превръщане на хрумването за Синя икономика в действителност. Книгата му е удивителният резултат от една истинска отдаденост за отключване на възможността за устойчиво развитие, която е повсеместно разпространена в екосистемите в природата. Като управители на вложения, ние винаги търсим големи, единствени по рода си хрумвания, които могат да донесат печалба, като в същото време разрешат най-големите предизвикателства, пред които е изправен нашият свят. Бих препоръчал на всеки, които иска да мине отвъд плитките идеи за устойчивост, да прочете тази книга и да се вдъхнови от истинската възможност, която имаме сега, да създадем една наистина устойчива икономическа система, основана на дълбоката мъдрост на природата.

К. ле Дак

Г. Паули е вдъхновен предприемач и визионер. Той е от онези водачи и учители, от които светът се нуждае. Неговите концепции и хрумвания за създаване на устойчиви социални предприемачества са основани на дълбоко разбиране на екосистемите. Тази книга трябва да присъства в библиотеката на всеки университет, всяко училище и всеки предприемач, който иска да промени света.

Х. Хендерсън

Книгата описва по ясен и вдъхновяващ начин систематичния подход, който използва природата и задава пътя, който да следваме. За всеки, който желае да използва икономическите възможности на 21-ви век, Паули обяснява как да преработим икономиката и да преобразим обществото.

Х. Стоун

Г. Паули формулира предприемачески модел, който може да отговори на основните нужди, да изгради социален капитал и да постигне устойчивост. Настоящата му работа по икономическо развитие съвместно с READ в Бутан, е съсредоточена върху въвеждане на съвкупност от новости, описани в книгата му като инструменти за подобряване на индекса Национално Щастие и за насърчаване на екологичното и социално предприемачество. Като имаме предвид мисията на мрежата за социално предприемачество, посланието, което той отправя чрез Синята икономика, със сигурност ще намери отзвук в нарастващата общност от предприемачи и социални водачи.

О. Рейнс

Г. Паули внимателно е събрал много концепции, които могат да постигнат хармония с природата, богатство за предприемачите и продоволствена сигурност за всички. Синята икономика е важно четиво за всички, които искат да прегърнат грижата за околната среда и чудото на човешката еволюция.

П. Махал

Хаваите се опитват да вдъхнат отново живот на Айна (земята и океана), използвайки принципите на процъфтяването. Те се коренят в местната култура в хармония с древните системи на Земята и ценностите и духа на Алоха и Поно. Новостите, описани в Синята икономика, почитат този дух.

М. МакГъфи

Япония е сред първите страни, които подкрепят ранната дейност на Г. Паули за постигане на нулеви емисии. Сигурен съм, че новите подходи, описани в книгата, ще дадат на мощен тласък за създаването на една нова икономика.

Проф. К. Курокава

Синята икономика насърчава прехода от икономика, основана на продукта към икономика, основана на системите. Подобен културен скок изисква всички ние да видим – и да преминем отвъд – връзките, които сме забравили в стратегията си за ключови предприемачества, подложена на пазарен натиск.

Д-р К. Бастиоли

Като вид сме се развили във взаимозависимост и съжителство. Хрумванията и спиращите дъха концепции, представени в Синята икономика, отекват с най-дълбоките ни познания. Постепенно осъзнаваме, че природата създава системи, съвършено пригодени към продължително съществуване. Моделът на кръговрат на енергията и веществата от едно природно царство към друго предлага необходимата парадигма, която ни позволява да си представим нашето място в природата.

Е. Франклин

В книгата си Паули предлага брилянтно кратко изложение на новости с възможност за единство на печалбата и устойчивостта. И показва как предприемачите, науката, гражданите и общностите могат да си сътрудничат и да извличат полза, задоволявайки нуждите на всички. Тази книга ще вдъхнови предприемачите да се справят с предизвикателството, отправено от Кофи Анан: „Нека изберем да обединим силата на пазара с властта на общите стойности и да помирим творческата енергия на частните предприемачи с нуждите на тези в неравнопоставено положение и на бъдещите поколения.“

Проф. Ф. Дюби

Синята икономика има специално място на бюрото ми – точно в центъра. В 30-годишния ми опит в сферата на устойчивостта рядко съм срещал книга с подобно високо ниво на точност на данните и причудливи чудеса. Смятам и двете за важни. От прозренията на Г. Паули и изключително широкия обхват на даващите решенията сценарии, може направо да Ви се завие свят. Като изучаващ дизайна на системи, 100-те новости, описани тук, ме изпълват с чувство на надежда и ме карат да се вълнувам от многобройните възможности за изграждане на едно бъдеще, което с радост ще завещая на следващите поколения.

К. Холсторм

Синята икономика разкрива през погледа на икономиста богат набор от технологични новости, основани на природата. Тя показва, че устойчивостта на околната среда и печалбата на далеч не са взаимно изключващи се.

А. Паркър

От зелената (инициатива) скочи в синята (икономика). И балансът Ти от червен (бедност) става черен (богатство)! С истинската динамика на Гая.

Т. Нонака

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.