Waste farmers – да върнем хранителните вещества в почвата

Статия: Waste Farmers: компания, която се стреми, да върне хранителните вещества от хранителните отпадъци обратно в почвата на Рейчъл Сернански

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

В САЩ има проблем с повърхностния почвен слой. Около 75% от него е изчезнал, основно заради огромните ферми, отглеждащи монокултури. Те доминират в американското земеделие, разчитайки на химикали и изкуствени торове, за да получат високи добиви, междувременно разрушавайки естествените почвени системи.

Джон-Пол Максфийлд смята, че компостът може да помогне за разрешаването на този проблем. Природозащитниците обичат компоста поради няколко причини, включително защото помага за отклоняване на отпадъци от сметищата – най-големият източник на метан, парников газ 25 пъти по-силен от въглеродния диоксид. Но за Максфийлд, компостирането на органични материали не е толкова въпрос на намаляване на отпадъците, колкото на екология и земеделие. Той желае да създаде пазарно решение, което да върне компоста обратно в почвата.

Максфийлд е част от малка, но бързо растяща общност от хора и компании в страната, която разбира кръговрата на веществата и необходимостта да се свърже производството на храна с това, което се случва с остатъците от нея след потреблението й.

„През последните 50 години в световен мащаб губим огромни количества повърхностен почвен слой и това в голяма степен се дължи на неправилни земеделски практики”, казва Дан Съливан, главен редактор на списанието БиоСайкъл. „Да обогатим почвите си с компост, на практика рециклирайки органичните отпадъци и връщайки ги обратно в земята, така, както правят екосистемите в природата, например горите, е наистина единственият начин да поправим нанесените щети.”

Той казва, че започва да вижда дори и в обикновените (неорганични) ферми преход от извлечени от петрола торове към компостиране. Това се дължи до голяма степен на повишаващите се цени на петрола, но също и на все по-ясните ползи от компоста. „Използването на компост подобрява проникването на водата в почвата и запазването й в нея, като така защитава земеделските земи от дълготрайни суши. Химическите торове от друга страна изсушават почвата, с времето хранителните вещества намаляват и се предизвиква ерозия”, казва Съливан.

Дан Мач, мениджър на програмата за компостиране в ЕкоСайкъл, казва „Всяка земя, от която се добиват хранителни вещества, без значение дали е поляна, от която се събират опадалите листа и клони, или е огромна земеделска нива, има нужда тези хранителни вещества да бъдат заменени по един или друг начин или в противен случай почвата обеднява с времето.”

Но преходът е сравнително бавен, особено в градските зони, където все повече се развива земеделие, а почвата обикновено е почти лишена от хранителни вещества и микробна дейност – двата основни елемента, които според Максфийлд представляват основната разлика между почва и мръсотия. Градските зони са също така източник на огромни количества хранителни отпадъци, които в повечето американски градове се третират като обикновени боклуци и се изпращат в сметищата. Така хранителните вещества никога няма да се върнат обратно в почвата, а в същото време се допринася директно за задълбочаването на климатичните промени.

И така Максфийлд основава компания, Waste Farmers, която събира органичните отпадъци от Денвър и околностите му и ги превръща в органични смески, като тор, почва за саксийни растения, биовъглища и течен тор. Waste Farmers в момента продава продуктите си само на едро и се готви да навлезе и на пазара на дребно през 2012г. Крайната им цел е да създадат по-голямо пазарно търсене за компост. Продуктите, които Waste Farmers произвежда, са всъщност механизъм, който връща компоста обратно в земята и отново го вкарва в системата за производство на хранителни продукти.

„На ниво търговия на дребно повечето хора не знаят какво да правят с чистия компост, затова е по-разумно той да бъде представен в по-удобна готова за употреба форма, както правят Waste Farmers”, казва Мач. „Компанията не рекламира чист компост – течният и твърд тор и въглищата са с допълнителни съставки с добавена стойност, които ги превръщат в съвсем различен продукт.”

Давайки на хората компост в по-удобни за употреба форми, компанията на практика създава затворен процес за земеделието и потока органични отпадъци.

За да обясни дейността на Waste Farmers на хора, които не са запознати със земеделието, Максфийлд ги кара да си представят фермер, използващ биодинамични принципи, разработени така, че да са самоподдържащи се:

„Това, което не можем да консумираме, той дава на прасетата или едрия добитък, а те отделят животински тор. След това идват кокошките, които ровят в тора и отделят полезните за тях вещества”, казва той. „Така получаваме рафиниран продукт, който се връща обратно в почвата и я подхранва. Ние играем ролята на кокошките в този процес, рафинираме и добавяме стойност към почвата.”

Мач, чиято организация работи с Максфийлд и е най-голямата общностна рециклираща организация в страната, описва Waste Farmers по друг начин, коментирайки общите цели на компанията и ЕкоСайкъл. „Това, което както Waste Farmers, така и ЕкоСайкъл правят, е, че се опитваме да създадем в умовете на хората асоциация между хранителните отпадъци и плодородието на почвата, както и да изградим затворена верига на рециклиране на ресурсите на местно ниво – от чинията през компоста и почвата и обратно отново до чинията.”

Друго преимущество на пръстта за саксийни растения на Waste Farmers е, че тя премахва необходимостта от използване на торфен мъх, растителен материал, който се среща в ограничено количество и се извлича от чувствителни екосистеми, а се използва в почти всеки вид почва, който се продава по магазините.

Waste Farmers, които вече имат три годишен опит, са разширили значително дейността си. Максфийлд казва, че когато са били на шест месеца, са работели с един пикап и са обработвали по около тон компост на месец. Сега те обработват по 300 тона на месец. Но още по-забележително е развитието на качеството на предлагания продукт. Максфийлд казва, че сравнения на растения, отглеждани в тяхната почва и тази на конкурентите им, показват, че растенията в пръстта на Waste Farmers дават два пъти по-високи добиви.

Максфийлд казва, че компанията има $500 000 приходи тази година и очаква да достигне оборот между 3 и 5 милиона долара до 2014г. Причина за това е главно нарастващият брой на градските фермери, желанието на местните търговци на дребно да продават продуктите му и помощта, която е получил до момента от местната общност по храните и от града. Максфийлд е част от работна група, създадена от кмета на Денвър със задачата да развие нужната инфраструктура за градско земеделие. Денвърската търговска камара определя Waste Farmers за „Зелен бизнес на годината за 2010г.

„Costco* казва, „да поговорим.” Независимите градински центрове казват „да поговорим”, казва Максфийлд. „Разговорът винаги е един и същ: „кажете ни кога да очакваме първите ви доставки.””

Опаковането не е лесно: „Опитахме да използваме опаковки, които после могат да се компостират. И те наистина се компостираха. Опитахме с чулен чувал, но и той се компостира”, казва Максфийлд в лабораторията на Waste Farmers. Те очакват да намерят решение навреме, за да започнат да продават продуктите си през тази година.

За Максфийлд големият план на Waste Farmers е да обхване и други градове, така че органичните отпадъци да се събират, да се превръщат в компост и да се влагат обратно в почвата в затворена система на местно ниво.

Основаването на по-малки и добре разпределени системи по този начин е и финансово изгодно. „Настоящата ситуация при компостирането изисква близост до земеделските пазари. Компостът е тежък (както и хранителните отпадъци) и повечето компании, занимаващи се с промишлено компостиране, ще ви кажат, че 150км. е най-голямото разстояние, което можете да си позволите да покриете и пак да сте на печалба”, казва Съливан от БиоСайкъл.

Но за Waste Farmers, изграждането на магазини в различни градове също е част от стремежа им за намиране на устойчиви решения на земеделските – а не само финансовите – проблеми. Той казва „това, което искаме да направим, е да децентрализираме силно централизирана и разпадаща се земеделска система.”

*Costco – интернет страница за онлайн продажба на различни стоки (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.