Простите числа

Свали аудио.

Значителна част от нерешените математически проблеми са свързани с простите числа. Столетия наред, та чак до днес, те занимават умовете на велики математици. Търсят се всевъзможни алгебрични изрази, обхващащи света на простите числа, но ключът към загадката, според мен е геометричен, при това елементарен и разбираем за всеки седмокласник.

Нека да направим следното: започваме да изписваме подред естествените числа 1, 2, 3, 4 … n, но с чертички. Ако числото е просто – завиваме, ако е съставно – продължаваме направо. Завоят се прави на 90 градуса по часовниковата стрелка, за да е ясен за всеки. И така почваме с 1, при 2 завиваме, при 3 завиваме, при 4продължаваме направо и т.н.

На фигура А сме стигнали до 14. Фигурата не се променя до 24, тъй като пътят върви по старите линии. На фигура Б сме стигнали до 34, а на фигура В – до 44.

Фигура В е много интересна и никак не е случайна. Математиката е точна наука и в нея няма никакви случайности. Въпросната фигура представлява едно Т, което е еднакво високо и широко. Това Т, което ще наричам ключ към загадката, се състои от 5 еднакви квадрата. Чертичката в левия горен квадрат отбелязва единицата, от която сме тръгнали – тя не е нито съставно, нито просто число - тя е начало и затова бие на очи. Нека да продължим нататък…

 

На фигура Г сме стигнали до числото 74. Каква изненада?!?!  Върху първото изправено Т е полегнало второ абсолютно еднакво Т. Очевидно простите числа са така разположени в множеството на естествените числа, че завивайки да получаваме определени фигури като нашето красиво Т. Наред са компютрите – те ще ни покажат какви фигури се получават по-нататък.

 

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Разума and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.