Предговор (Синята икономика)

<— Към „Посвещение (Синята икономика)

Download

Това е предговора от Синята икономика.

Идеите, с които ще се запознаете, са сред най-примамливите за създаване на успешна икономика на 21-ви век с ниски въглеродни емисии и висока ефективност на използване на суровините. Едни от най-големите възможности за създаване на работни места ще дойдат от пресъздаване на съвършенството на екосистемите, в които нищо не се губи. Природата, в целия си блясък и разнообразие, разрешава по находчив и неочакван начин много от предизвикателствата пред устойчивото развитие. Ако разкрием химията, процесите, структурите и дизайна, който животът развива и изпробва в продължение на милиони години, то ще получим много нови решения.

Синята икономика отваря вратите пред тази свежа и насочена към бъдещето област. Новите й идеи бързо ще убедят бизнеса и правителствата да проучат и развият напредничавите науки, залегнали в основата на развитието. Основното ударение включва развойната дейност на водещи учени. Чрез тях Синята икономика доказва, че можем да намерим начини да използваме физиката, химията и биологията с възобновяеми материали и устойчиви практики, подобно на екосистемите. Това не е научна фантастика; то вече се случва – тук и сега. С подходяща политика и стратегии за насърчаване тези методи предлагат изобилни възможности за решаването на належащите световни неприятности.

Широкото разпространение на Синята икономика може да осигури здрава основа за изпълнение на дневния ред на Конвенцията за биологично разнообразие. Понастоящем видовете изчезват с невиждана скорост. Много учени вярват, че светът преминава през шеста вълна на изчезване на видовете, предизвикана основно от икономическите модели и човешкото поведение, което подценява приноса на растенията и животните, техните местообитания и екосистемите към нашия живот и животоподдържащите системи на планетата.

Екосистемите и видовете в тях стоят в основата на нашата мега-икономика, като осигуряват нужните услуги на местно, регионално и световно ниво. Много видове и процеси в екосистемите държат тайните на потенциално значими постижения в производството на лекарства, храни, биогорива и ниско-енергийни материали. Те са съществени за социалните мерки, които трябва да вземем, за да смекчим или да се приспособим към промените в климата. Подобни постижения са нужни, като катализатор на нови и устойчиви бизнес начинания и отрасли, които да създадат достойни и устойчиви работни места. 100-те новости, описани в Синята икономика, могат да създадат 100 милиона работни места. Надеждността на тази предварителна оценка е висока, поради факта, че днес има повече хора, заети в областта на възобновяемите енергийни източници, отколкото в добива на петрол и газ, взети заедно; а вложенията във вятърни, слънчеви и геотермални генератори надвишават тези в електроцентрали, задвижвани от твърди горива.

ООН прогнозира, че до 2025г. 1,8 милиарда души ще живеят в страни или региони, страдащи от липса на вода. Две трети от населението на Земята може да живее в условия на недостиг на вода. В същото време се очаква промените да влошат достъпа до питейна вода, поради по-променливите метеорологични условия. Представете си система за събиране на вода, моделирана по подобие на вид бръмбар, живеещ в пустинята Намиб. Това изобретателно същество, живеещо на място, където пада по 1,3см. дъжд на година, е способно да извлича вода от мъглите, които бурите довяват над пустинята няколко утрини в месеца.

Бръмбарът има привличащи водата издутини и отблъскващи водата вдлъбнатини по крилата си. Те му позволяват да събира и насочва капчици вода, по-малки и от човешки косъм. На тази основа учените създадоха нова повърхност за събиране на вода. Правят се и опити за улавяне на водните пари от водно-охладителни кули, чрез прилагане на техника, моделирана по подобие на умението на бръмбара. Те показват, че така могат да се предотвратят 10% от загубите на вода. Потреблението на електричество на съседните сгради спада, тъй като намалява влажността на въздуха. Около 50 000 нови водно-охладителни кули се издигат всяка година и всяка система губи над 500 милиона литра вода на ден. При такъв мащаб дори и икономия от само 10% е значителна. Други изследователи разработват събиращи вода палатки, както и повърхности, които смесват реагенти за чип-лаборатория приложения. При разпространението на изобретението в световен мащаб могат да се създадат 100 000 нови работни места.

Синята икономика описва проект в Бенин, където нова система на земеделие и обработка на храните възпроизвежда кръговрата на веществата в екосистемите. Остатъците от месо от кланиците се преработват във ферма за личинки, които служат за храна на риби и пъдпъдъци, а отделеният биогаз се използва за електричество и водно-пречиствателни станции. Проектът представлява един умален модел на Синята икономика. С всеки лев, който носи, той създава приходи, поминък, продоволствена сигурност, като в същото време преработва и използва повторно отпадъците. До сега в проекта са заети 250 души. Съществува потенциал за създаване на 500 000 нови работни места, ако този модел на кръговрат на веществата се приложи във всяка кланица в Африка, или общо 5 милиона в световен мащаб.

Преди над 70 години швейцарският инженер Д. де Местрал създава „Velcro™” след като проучва естествените кукички на семената на репея, които полепват по дрехите му докато се разхожда сред полето. Сгради като търговски център в Зимбабве, болница в Колумбия, училище в Швеция и Зоологическото дружество в Лондон се охлаждат, благодарение на структури, вдъхновени от термитниците. В същото време инженерните училища по света се състезават в разработването на много по-добри слънчеви панели, основани на процеса на фотосинтезата. Това, върху което Синята икономика поставя акцент, са огромните възможности на подобни новости. Тя е повратната точка на огромен брой такива пробиви, които сега се намират в лабораторна фаза, в етап на развитие или вече се разпространяват на пазара.

Светът е опустошен от кризи в продоволствията, горивата, екологията, финансите и икономиката. Загубата на биоразнообразие в екосистемите води до възникване на климатични промени и задаващо се бедствие с недостиг на природни ресурси. Синя икономика, способна да се справи систематично с множеството проблеми и готова да улови многобройните възможности, които ни се предоставят, е жизнено важна. Земята винаги е била най-големият ни ресурс и в тази книга има 100 причини за това, защо вложенията в устойчивостта на местните и световни екосистеми трябва да са на първо място в дневния ни ред. Ако следваме логиката на природата можем да създадем основа за социални и икономически промени, започващи от самите граждани.

Леонардо да Винчи накратко обобщава силата на екосистемите и ефикасността на природата в своя Кодекс Атлантикус: „Всичко произлиза от всичко; всичко е направено от всичко; всичко се превръща във всичко, защото всичко, което съществува в елементите, е направено от тези елементи.”

А. Щайнер (изпълнителен директор, Програма за околната среда на ООН) и А. Косла (президент, Международен съюз за опазване на природата)

Към „Въведение (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.