Физика и практичност (Синята икономика)

<— Към „Неизчерпаеми суровини за нашето време (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Неизчерпаеми суровини за нашето време“ от Синята икономика.

Живеем в материален свят. Животът и материята се подчиняват в своите действия на неизменните закони на физиката. В днешно време в училище не се отделя достатъчно внимание на жизненоважната връзка между законите и теориите на физиката от една страна и условията, при които произвеждаме, потребяваме и оцеляваме, от друга. А именно наблюдавайки някои основни принципи на физиката, разбираме как незначителни промени в налягането, температурата и влажността създават съвършени продукти. Вместо да манипулираме биологията на живота, нека потърсим вдъхновение в начина, по който природата използва физичните закони.
От първата наносекунда на сътворението еволюцията на нашата вселена, на нашата планета и в крайна сметка и на нас като вид, се влияе и оформя от силите на температурата и налягането. В рамката на фундаменталните физични взаимодействия видовете, обитаващи Земята, преминават през множество взаимодействия, създавайки забележително биоразнообразие. На основата на физиката и биохимията, се развиват биологични екосистеми, в които едновременно живеят милиони видове.

Изумително е как природата използва физичните закони в своя полза. Това се дължи на факта, че за разлика от сложните езикови граматики или биологията, във физиката не съществуват изключения от правилата. Слънцето изгрява всяка сутрин, ябълките падат от дърветата, а разлика в атмосферното налягане предизвиква вятър. В химията, всичко зависи от температурата, налягането и наличието на катализатор. В биологията също съществуват изключения – мъжкото морско конче ражда.

Учените смятат, че през последните няколко милиарда години животът на Земята е еволюирал при сравнително постоянна температура и налягане на водата и въздуха. Всяко живо същество се научава да оцелява в местната среда, в която се намира. Оформен от неизменните закони на физиката, всеки вид преминава милиони години еволюция и се справя с предизвикателствата единствено като използва това, с което разполага и като прави това, което умее най-добре.

Когато се ражда бебе, пътят му към живота включва преминаване през 10-сантиметров отвор и подлагане на изключително високо налягане, за да стигне до света, който го очаква. Рамената и гърдите на детето се притискат, така че цялата течност да бъде изхвърлена от дробовете му. Изпразвайки дробовете си, то може да поеме първата глътка въздух. Това налягане е незаменима подготовка за живота, предизвиквайки усещане за стрес, което позволява на бебето да се докосне до красотата на пристигането си на Земята. Същото се случва в началото на всеки живот. Един по-търпелив наблюдател би видял какви усилия се изискват от пеперудата, за да се измъкне от пашкула си. Понякога са нужни часове борба, за да завърши преобразуването й в едно красиво създание с крила. Учени са забелязали, че ако пашкулът бъде внимателно разрязан, за да улесни измъкването на пеперуда, тя няма да успее да полети и всъщност ще загине секунди след безболезненото си раждане. И така, налягането и натискът могат да бъдат разглеждани като въвеждане в живота, задействащо сложна динамика от форми и функции, от напрегнатите мускули, през ударите на сърцето, изпомпващо кръв, до движението на всички стави и вдишването и издишването на въздух.

Кризата е просто форма на натиск, която може да ни даде енергия да намерим нови решения. Също както и при раждането, тя ни напомня да се наслаждаваме на красотата на живота.

Към „Прахосничество (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.