Да постигнеш изобилие (Синята икономика)

<— Към „Как да използваме отпадъците (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от главата „Неизчерпаеми суровини за нашето време“ от Синята икономика.

Истината е, че модели, подобни на екосистемите, са създадени по начин, който ги прави обречени на успех. Естествените екосистеми са снабдени с изумителни модели на действие за ефикасно производство и потребление. Въпреки че често се възхищаваме и описваме отделни животински или растителни видове, всъщност екосистемите със своето огромно разнообразие в световен мащаб са тези, които показват надеждни начини за посрещане нуждите на всички с наличните суровини.

Това е основен принцип в Синята икономика, който е точно противоположен на развитието на икономиката в миналото ни, когато сме създавали система, основана на това, което нямаме. Спрете за момент и помислете: всяка екосистема е постигнала състояние на самодостатъчност. На пръв поглед може да ни се струва, че има недостатъчно суровини, но в действителност има огромно разнообразие и изобилие. Колкото повече е създаваното изобилие, толкова повече може да бъде постигнато с по-малко и толкова по-голямо е биоразнообразието, което се създава. Екосистемите не се развиват в монополи с няколко доминиращи вида. Те са най-близки до пазарните условия, описани от А. Смит, основателят на модерната икономика – хиляди играчи, настройващи фино своите действия, сякаш невидима ръка ги подтиква към най-правилната посока и използване на суровините.

Инженери и агрономи, които могат да отхвърлят цяла една система като нереалистична, не са запознати с удивителните проекти, които вече са постигнали ефективни резултати. Полезните продукти са много, вложените ресурси и енергия малки и в повечето случаи системата произвежда повече от необходимото. Подобряването на здравето, безопасността на храните и питейната вода са допълнителни, но не маловажни ползи. Кръговратът на веществата и енергията от един вид към друг в голям затворен кръг и в система, определена от законите на физиката, може да бъде на практика приложен в промишленото производство.

Високо производителните индустрии в Синята икономика, способни да създадат работни места за всички, са на хоризонта. Те се основават на начина, по който природата използва физиката и биохимията, за да изгради хармонични системи на изобилие и преобразуване в един ефикасен затворен кръг, в който няма отпадъци и загуба на енергия. Тези сили не само обуславят параметрите на живота на Земята, но и са оформили самия живот. Ако изоставим линейното мислене и видим този цикличен, самовъзстрановяващ се модел, ние също ще можем да променим своето поведение, така че да посрещнем нуждите на всеки и нашата Синя планета с всичките й жители. И всички заедно да се радваме на едно прекрасно бъдеще.

Към „Възпроизвеждане на екосистемите за синя икономика“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.