Напредничавите решения на Пуебло (Синята икономика)

<— Към „Остров на мечтите (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от главата „Възпроизвеждане на екосистемите“ от Синята икономика.

Бушуващите горски пожари унищожават всяка година огромни екосистеми в западната част на САЩ. Бюрото по управление на земите в Ню Мексико получава финансиране от правителството, за да заплати за отстраняването на тънкостеблени дървета (до 18см.) от земите на Пуебло. Без значение дали изгорени или изхвърлени в депо за отпадъци, останките от дървесина щели да допринесат за повишаване на въглеродните емисии. Л. Тейлър и Р. Хаспел разработват заедно със жителите на Пуебло решение, основано на кръговрат на веществата и енергията в единство с традициите.

Отстраняването на тънкостеблените дървета и намаляването на риска от пожар било осъществено бързо. Дървесината била нарязана и изсушена, а след това прибрана в контейнери с размер 12 куб.м., където била превърната в дървени въглища. За да се възстанови пейзажа в Пуебло обаче, било необходимо да се заличат следите, оставени от машините, премахнали дърветата. Мулч (градинарски материали, които се използват за покриване на почвата с цел повишаване на влажността й и предпазване от плевели), направен от тънкостеблените дървета, се засява с порите на местен вид гъби и се разстила върху следите. Само две години по-късно те вече не могат да се открият. Гъбите се събират за храна от членовете на местните племена, а ненужните остатъци от тях се използват за фураж при отглеждането на стадо бизони от семейството на Сам. Благодарение на наличието на достатъчно храна за животните и продължаващата помощ от страна на Тейлър и Хаспел, Сам осигурява месо на местни хранителни магазини. Това, което в началото е само проект за намаляване на опасността от горски пожари, се превръща в биосистема, осигуряваща работни места, храна, гориво и строителни материали. Проектът в Пуебло е пример за развитие, основано на естествени системи, местни суровини и традициите на коренното население.

Когато заместим старите догми с нещо напълно различно, основано на кръговрата на веществата и енергията, се появява изцяло нова икономическа парадигма. Забележителни решения произлизат от един по-различен поглед към природата и функцията на енергията и хранителните вещества, позволявайки ни да постигнем по-висока ефикасност на ресурсите, да изградим успешни предприемачества и да внедрим новости, които създават работни места и допълнителна стойност. Така екосистемите еволюират и използват все по-малко енергия за още повече живи организми. Този начин на работа включва всички и води до изобилие на всяко едно ниво по веригата.

Към „Багаса – едно сладко решение (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.