Багаса – едно сладко решение (Синята икономика)

<— Към „Напредничавите решения на Пуебло (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „Възпроизвеждане на екосистемите“ от Синята икономика.

Огромното количество от органични отпадъци, което изхвърля хранителната ни промишленост, може умело да бъде преработено от съответните екосистеми. Да вземем например захарта, произвеждана основно от захарна тръстика. Съдържанието на захарта в тръстиката е около 10-15%. Tака всеки произведен тон захар е само една малка част от изразходваната в производството биомаса. Остатъците от производството, известни като багаса, обикновено се изгарят. Екосистемите рядко използват огъня като източник на енергия, докато ние, хората, го използваме непрестанно. Изгарянето на багаса е евтин източник на гориво, но единствената съставка, която в действителност отдава енергия, е лигнинът. Остатъците, като хемицелулоза и целулоза, горят без да дават топлина и отделят въглеродни. Ако използваме багасата за производство на хартия ще имаме много по-голяма полза. Въпреки че тези фибри, идващи от тропиците, не пасват на настоящата верига за снабдяване, която се основава на огромни насаждения от борови и евкалиптови дървета, една бърза сметка води до удивителни резултати. С годишен добив от 15 до 30 тона на акър, багасата осигурява 100 до 200 тона фибри за седемте години, нужни на най-бързо растящите борови дървета да достигнат зрялост. По произведени фибри тя надминава с лекота количеството, давано от дърветата, виреещи в умерен климат.

И така, виждаме как можем да използваме възобновяеми източници на ресурси, за да създадем група от взаимносвързани предприятия. Придържането ни към една пагубна пазарна логика ни кара да използваме само захарта от захарната тръстика и да изгаряме багасата с цената на повишаващи се въглеродни емисии. Същата вярност към краткосрочните ползи ни кара да извличаме само целулозата от боровите дървета, за да произвеждаме хартия, като изхвърляме останалите 70-80% от дървото. Съществуват и множество други примери. При отглеждането на кафе се изхвърлят потресаващите 99,8% от биомасата на растението. Последните проучвания в САЩ показват, че на всеки долар, изразходван за обработка на отпадъците от домакинствата, се падат по 70 долара за обработка на отпадъци от земеделието, добивната и производствената промишленост!

Представете си да произвеждаме храна, както това се случва в природата, преминавайки от едно биологично царство в друго, от гъби към растения към животни към бактерии към водорасли и отново обратно в различни посоки и комбинации в зависимост от условията в дадено местообитание. Единствените източници на енергия, от които има нужда, са слънчева и гравитация, а тe са на разположение в неизчерпаемо изобилие и напълно безплатно! Ето, че проблясва началото на една нова икономика със здрави основи и ясни модели, основани на кръговрата на веществата, които създават храна, местообитания, работни места, енергия и финансови ползи по един устойчив и възобновим начин.

Към „Цялостни градски системи (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.