Цялостни градски системи (Синята икономика)

<— Към „Багаса – едно сладко решение (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Възпроизвеждане на екосистемите“ от Синята икономика.

Този модел действа и в условията на градската среда и промишленото производство. Центърът за проучване и развитие на еко-градове в Китакюшу, Япония се въздига от останките на замърсено депо за отпадъци на границата на залива Докай, наричан навремето „Морето на смъртта”. Като процъфтяваща база за производство на желязо, Китакюшу е изоставен в ръцете на жителите си, когато международната конкуренция срива цените на стоманата. Властите в провинцията изиграват важна роля в осъществяването на структурната промяна и преминаването от тежка индустрия към модерни технологии и екологично производство. Всяка година хиляди стажанти и доброволци от чужбина посещават еко-града, за да се запознаят с най-новите технологии в сферата на 3R (reduce, reuse, recycle – намали, използвай отново, рециклирай) и след това да се върнат в своята страна, където да започнат собствени проекти и да споделят придобитите знания.

Изключително важно за правителствата и водещите играчи в промишлеността е да уловят настоящия момент. В същото време нов икономически модел би бил успешен, ако насърчава местни предприемачества. Ето тук способността да вдъхновим и да достигнем тези, на които никой досега не е подал ръка, както и възможността да работим заедно с хора, на които никой никога не е предоставял шанс да покажат какво умеят, ни показват същността на промяната във възприятията, която трябва да извършим, за да променим и света около нас. Даването на власт на младите хора, особено на тези, страдащи от безработица и бедност, може да има огромен икономически ефект. Идеята за недостига е особено непривлекателна за тези, които трябва да живеят с него. Ако нямате работа и сте гладен, малтретиран и немощен, въпросът за препитанието ви не е просто предмет на любезен разговор. Той е въпрос на оцеляване. Ако действаме по начина, по който работят екосистемите, е напълно възможно да създадем повече работни места, да увеличим производителността и да повишим ефикасността на използване на ресурсите. Никога няма да чуете за безработни дървета, риби или гъби!

Как можем да постигнем изобилието като общество? Как можем непрекъснато да получаваме възобновяеми източници на храна, подслон, препитание и благоденствие? Като възпроизвеждаме успешните методи, работещи в екосистемите, можем да изберем модели с големи възможности, кръговрат на веществата, устойчиво стопанисване на планетата и обитаващите я видове, и бъдеще, ориентирано към вечността. Ето в това се състои истинската икономика. Започвайки да разбираме тази нова парадигма в нейната цялост, образът на Синята икономика изниква пред нас, като феникс, надигащ се от пепелта на икономическата нестабилност, черпещ сили и вдъхновение от природата.

Към „Ефикасност на суровините в природата (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.