Ефикасност на суровините в природата (Синята икономика)

<— Към „Цялостни градски системи (Синята икономика)

Това е третата глава от Синята икономика.

Природата използва най-дългите влакна, за да изплете своята тъкан. Всяко малко парченце от тъканта разкрива организацията на целия гоблен.

Р. Фейнман

Към „Структура и поток (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.