Структура и поток (Синята икономика)

<— Към „Ефикасност на суровините в природата (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Ефикасност на суровините в природата“ от Синята икономика.

Уроци за лесни и практически подходи за постигане на жилищно удобство можем да получим от физиката на движение на въздуха и водата, както и от простите методи, усъвършенствани от различни животински видове като термитите, зебрата, намибският пустинен бръмбар и мидите. Така постигаме повече с по-малко енергия и осигуряваме по-здравословни условия за живот. Можем дори да отстраним материали, които в днешното строителство се смятат за незаменими. Как е възможно това?

Изцяло затворени и напълно изолирани сгради с намалено потребление на електроенергия, няма как да се саморегулират. Налага се използването на помпи, които вкарват определено количество въздух, за да се осигурят подходящи условия за обитателите. Но в затворените сгради се натрупва влага, особено в мазетата. Спалните се затоплят със сух въздух, който дразни дихателната ни система, а поради широката употреба на електроника се натрупват и фини частици прах. Много от тези частици са електростатични. В килимите пък се развиват акари, защото три-слойните прозорци с ултравиолетов филтър им осигуряват идеалната среда за размножаване.

Домашните акари са микроскопични роднини на паяците. Тези миниатюрни същества живеят, хранейки се с мъртви кожни клетки. Домашните акари са често срещана причина за кожни и дихателни алергии като екзема и астма. Отстраняването на акарите изисква употреба на силни химически препарати, остатъци от които продължават да се разнасят из сградата с месеци, заедно с останалите летливи химикали, влизащи в състава на повечето лепила за паркет и мебели. Едва ли си представяте точно по този начин една енергийно-ефективна „еко-сграда”! Въпреки че може да спестите част или цялата необходима електроенергията – скъпите почистващи препарати и непрекъснатото напрежение върху имунната ви система са нежелани странични ефекти. От друга страна, ако дизайнът на енергийно-ефективните сгради включваше доказани решения, използвани в продължение на милиони години от животински видове, живеещи при сходни условия, бихме забелязали коренна промяна в начина на функциониране на системите в сградите и техния външен вид. Еко-сградите могат да бъдат двойно по-ефикасни като намаляват както разходите за електроенергия, така и косвените за увреденото ни здраве. Нужен е по-малко капитал за построяването им, а възвращаемостта е по-голяма.

Към „Термитите – владетелите на въздушните течения (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.