Райе в различен цвят (Синята икономика)

<— Към „Термитите – владетели на въздушните течения (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Ефикасност на суровините в природата“ от Синята икономика.

Зебрата също ни предлага идеи за технологии, които биха намалили или дори отстранили необходимостта от изолация в много части на света, чрез управление на температурата на повърхността. Зебрата е способна да свали температурата на повърхността на кожата си с около 10ºС благодарение на въздушни течения, създавани от редуващите се черни и бели ивици. Ето още едно гениално приложение на законите на физиката, които се преподават в училищата, но чието практическо приложение рядко се разбира добре. Въпреки че в архитектурата и дизайна се разчита на отразяващите топлината свойства на белия цвят, зебрата ни показва, че сградите по-скоро трябва да бъдат оцветявани в черно и бяло. Знаем, че бялото отразява слънчевите лъчи и намалява топлината. Черното пък ги улавя и повишава температурата. Въздухът над белите ивици е по-студен от този над черните. Това създава въздушни течения, които охлаждат повърхността без нужда от проветрение. Води ли това до съществени разлики? Приложимо ли е на практика?

Офис-сградата Дайва Хаус в Сендай, Япония, чиито дизайн също е разработен от А. Найкуист, извлича финансови ползи от това взаимодействие между черно и бяло. Редуването на различно оцветени плоскости от външната страна на сградата намалява повърностната температура отвън и съответно вътре в сградата с около 4,5ºС. Чисто физическият ефект от използване на черни и бели повърхности води до намаляване на вътрешната температура, което според оценките спестява близо 20% от изразходваната електроенергия. Въпреки че не е толкова впечатляващо, колкото десетте градуса разлика, които постига зебрата, ние се занимаваме с това само от няколко десетилетия, докато тя е имала стотици хиляди години, за да се усъвършенства. Ниското и високото налягане се уравновесяват чрез леки повеи на въздуха. Вместо да изолираме вътрешността, физичните закони ни позволяват да свалим температурата на външната страна, като по този начин се намалява необходимостта от употреба на полиуретан и стъклени влакна за изолация, които се добиват в мини и обработката им е свързана с изразходване на огромно количество електроенергия. Всъщност зебрата има изолиращ слой мазнини само под черните си ивици, тъй като при белите няма подобна необходимост. И наистина, това е логично; спестява се материал, толкова е просто. Системата не спира да работи – достатъчно е само взаимодействието между черно и бяло, докато слънцето продължава да свети и законите на физиката действат. Това взаимодействие не изисква никакви допълнителни разходи и работи през цялото време.

Към „Пустиня на изобилието (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.