Сложно прикрепване (Синята икономика)

<— Към „Събиране на вода чрез привличане и отблъскване (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Ефикасност на суровините в природата“ от Синята икономика.

Геконите нямат нищо против бурите. Те не могат да бъдат помръднати от мястото си и лесно се захващат за всякакви повърхности – мокри или сухи, грапави или гладки. Използват привличащи и отблъскващи междумолекулни електростатични сили. Нещата се залепват едно за друго по законите на физиката! Един ден нови продукти, вдъхновени от гекона, могат да се състезават с VelcroTM, които от своя страна са вдъхновени от кукичките на семената на рогачицата, която от години прилага техниката „залепване без лепило“. Бихме могли дори да кажем, че геконите и рогачицата имат по-добра техника за прикрепване от мускулите. Геконите и рогачицата използват на първо място физиката, променяйки своите биологични характеристики чрез еволюция в продължение на много години, за да се стигне до желания резултат. Мускулите разчитат на химията и също се представят много добре. Те могат да ни дадат чудесни идеи за това как да заменим токсините в състава на лепилата.

Мидите постоянно са удряни от вълните. В резултат на това те са създали лепило, с чиято помощ се прикрепват към скалите. Тяхното водоустойчиво лепило е толкова еластично, че и най-силният удар със сърф няма да ги отлепи. К. Ли от щатския университет в Орегон проучва смолата, която мидите произвеждат и създава лепило, с което заменя използваните досега формалдехид-базирани лепила за гипсофазер. Качеството на въздуха в затворени пространства е много по-добро, когато в строителството не се използва формалдехид.

Когато водещите компании използват ”зелена” химия, за да заменят токсините с вдъхновени от природата нови продукти, те постигат както печалба, така и устойчивост. И докато се възхищаваме на гекона и рогачицата за елегантната употреба на физични сили, без нужда от химия, трябва да отдадем и на мидите необходимото уважение, за това, че са ни показват как да премахнем токсините от нашите домове, училища и офиси.

Към „Завихрянията като бактерициди (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.