Естествен начин за предотвратяване на пожар (Синята икономика)

<— Към „Завихрянията като бактерициди (Синята икономика)

Това е осмата подглава от главата „Ефикасност на суровините в природата“ от Синята икономика.

Азбестът се е радвал на голяма популярност като негорящ минерал, използван за покривни повърхности и изолация. За съжаление по-късно е установено, че причинява рак. Но дори десетилетия след провеждането на неопровержими научни и медицински изследвания, азбестът все още е на пазара. Страни като Канада, все още позволяват добив на азбест в открити мини!

Както Европа, така и САЩ силно ограничават употребата на азбест. Няколко извънсъдебни споразумения за милиарди долари бързо укротяват желанието на компаниите да продължат с употребата му. Но монетата има и друга страна. Законодателството по света прави задължителна употребата на огнеупорни материали при производството на много стоки като детски дрехи, седалки за автомобили, текстил, самолети, офис-мебели. Търсенето на вещества, които намаляват риска от избухване на пожар в следствие на изпусната цигара или запалена свещ, води до разширяване на употребата на химикали на основата на бром и халоген. Те наистина действат и забавят огъня. Но също причиняват рак. А и се натрупват в подкожните мазнини и в органите за размножаване на бозайниците, живеещи в Арктика. Всички са съгласни, че веществата по някакъв начин стигат до там, но никой не може да обясни как става това. И не може да бъде потърсена правна отговорност. А компаниите продължават да произвеждат и продават тези продукти. Някои заместители на основата на фосфора, забавящи разпространението на огъня, са вече на пазара, но според компаниите те не могат да се сравняват с качествата на брома.

М. Нилсън, учен и изследовател в шведската компания Трулстекх Иновейшън, създава гелове и прахове, направени от широко достъпни хранителни съставки, които нарича “Молекули, поглъщащи топлината”. Нашите тела имат способността да регулират сами нивата на топлина и кислород. Ако топлината се отведе далеч от източника на гориво и ако кислородът се превърне във въглероден диоксид, няма риск от пожар. Замяната си заслужава – хранителни вещества вместо ракообразуващи материали. Няма нужда да избираме между незабавна смърт от пожар или бавна смърт от рак! Можем да заменим продукти, които разрушават живота, с подпомагащи го. Биохимикалите могат да бъдат извлечени от кюспе от грозде, остатъчен продукт в производството на вино или от корите на цитрусовите плодове, оставащи от производство на сокове. Тези продукти показват преимуществата на Синята икономика. Красотата в технологията на Нилсън се състои в потенциала й да разреши сериозни екологични проблеми. Когато горски пожари се развилнеят из Калифорния или Колорадо, горските бързат да пръскат наоколо химикали. Сега можем да покрием земята с безвредни хранителни вещества и да си създадем сигурна защита от пожар.

В бъдеще подобна технология може да се използва за намаляване риска от взривове в мините с високо съдържание на метан. Сега миньорските машини се произвеждат от скъпи алуминиеви и кобалтови сплави, за да се намали рискът от поява на искри. Използването на съществуващите вече въздушни тунели за насищане на подземните галерии с хранителни вещества, забавящи разпространението на огъня, може да предотврати появата на искри, а от там и на взрив. Това ще намали нуждата от добив на кобалт и никел, както и от скъпата им преработка.

Напредъкът в приложната физика, химия и биология ни дава основание да смятаме, че новости, вдъхновени от природата, оформят една изцяло нова икономика. А. Щайнер, заяви: „Много технологии вече са на пазара. Не говорим само за теория; това са реални резултати, случващи се в реалния свят на реалния пазар.”

Към „Устойчиви решения (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.