Устойчиви решения (Синята икономика)

<— Към „Естествен начин за предотвратяване на пожар (Синята икономика)

Това е деветата подглава от главата „Ефикасност на суровините в природата“ от Синята икономика.

Жизненоважната връзка между законите и теорията на физиката и основните условия на производството, потреблението и оцеляването ни не се изучава достатъчно в днешните училища. Но именно разбирайки основите на физиката, осъзнаваме как малки промени в налягането, температурата и влажността могат да доведат до създаването на изключителни продукти и процеси. Със своето изящество, прецизност и ефикасност те надминават значително резултатите от ГМО. Вместо да променяме биологията на живота, можем да потърсим вдъхновение от физиката.

Бързите еднократни решения не могат да разрешат сложните проблеми, с които се сблъскваме, както в собствените си домове, така и в нашия общ дом – Земята. Успешните компании на бъдещето ще трябва да преразгледат основите на науката и да потърсят вдъхновение за нови решения, прилагащи първо законите на физиката и едва след това тези на химията. Ако разгледаме основните сили и условията в системите, които предопределят резултати, зависещи от физиката, ще разберем защо химията в природата се различава толкова от химията, която е завладяла живота ни в днешно време. Малкото молекули, съдържащи се в естествените продукти и участващи в процесите на производство в природата, изразяват най-добрите начини за използване на физиката. Геконът и мидите използват два различни начина за залепване, всеки от които действа в рамките на ясни физически параметри. И докато „зелената” химия и устойчивата биология са важни цели, ако се вгледаме по-внимателно, ще забележим силите, които лежат в основата и на двете. Когато е възможно, Синята икономика разчита на физиката. Този подход е без аналог сред лидерите на пазара.

Това е логиката, която трябва да следваме в период на икономическа криза. Вместо да използваме химия – традиционна или „зелена” – природата ни показва как да я отстраним от живота си. „Зелената” химия и устойчивата биология са изправени пред предизвикателството да намерят финансиране и да преодолеят дългия процес на одобрение от съответните регулаторни органи. Подобни недостатъци пречат на бързите промени в бизнеса, които са необходими. Конкурентната рамка на пазара се нуждае от насърчаване, за да помогне за ускоряване на процедурите по покриване на регулаторните изисквания за нови идеи.

Представете си влиянието, което подобни новости могат да имат върху дизайна на сградите. В нашия списък със 100 предприемачества има близо 50, които могат да бъдат приложени в домове, офиси и заводи. Сгради, използващи тези технологии, са по-здравословни. Друга полза, е, че всеки, имал възможност да се разходи в такава сграда, вижда приложение на законите на физиката. Чрез Синята икономика намаляваме вложенията, разходите и употребата на невъзобновяеми суровини.

Синята икономика е повече от ефикасност и по-висока възвращаемост на вложенията. Много от това, от което смятаме, че се нуждаем, е ненужно и може да бъде заменено от по-добри и по-прости продукти или методи. Те ще направят икономиката по-силна, освобождавайки ресурси и парични средства. С много новости, основани на прагматични решения на важни проблеми, които животински и растителни видове вече са успели да разрешат, можем да преосмислим модела на конкуренция. Подобни идеи могат да ни помогнат да разрешим много от предизвикателствата на устойчивостта, с които се сблъскваме, като дадат нова сила и предимство в ръцете на предприемачите. Създавайки начини да задоволяваме нуждите на всички от вода, храна, здравеопазване, подслон и енергия с наличните ресурси, изграждаме основите на Синята икономика.

Идеите, от точката на оросяване през взаимодействието между светли и тъмни цветове до топлинната проводимост и хидрофилията, разкриват пред нас един съвсем нов начин на мислене. Няма нужда да пестим енергия в сградите. Вместо това, заменяме стари идеи с нови, излизащи извън рамките на обикновената изолация. Това е един освежаващ подход. Намаленото потребление представлява стимул за икономиката като материал или процес, разчитащ на вредна химия, се заменя с решение, което се основава единствено на законите на физиката. Нещо се заменя с нищо. Това е основата на модела на Синята икономика.

Към „Да посочим пътя на пазарните водачи (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.