Да посочим пътя на пазарните водачи (Синята икономика)

<—Към „Устойчиви решения (Синята икономика)

Това е четвъртата глава от Синята икономика.

Днес имаме аномалия, наречена „индустриален капитализъм”, която неволно унищожава най-важните си източници на капитал – природата и обществото. Никой разумен капиталист не би направил това.

Е. Ловинс

Към „Дъб от семе (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.