Дъб от семе (Синята икономика)

<— Към „Да посочим пътя на пазарните водачи (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Започвайки с предпазливо вложение от по-малко от 0,5 млрд. долара преди десет години, през 2008г. фондовете за рисков капитал насочват около 8,4 млрд. към „зелените технологии”, въпреки отрицателното въздействие на световната рецесия и намалената ликвидност. Днес стоте иновации, описани тук, са създали 20 000 работни места. Въпреки че звучи окуражаващо, това е съвсем незначително за един свят, който се нуждае от един милиард нови работни места. И докато спасяването на нефункциониращи предприятия и финансови институции, е пари, хвърлени на вятъра, вложенията в новости могат да дадат на икономиката онзи катализатор, от който така силно се нуждае. Дори и някой без никакъв опит като предприемач и само с бегло разбиране на фундаменталните принципи на Синята икономика би могъл да постигне успех. Ако новото решение изисква по-малко разходи или енергия, или ако предлага множество възможности за приходи, началният капитал и микрофинансирането са всичко, от което се нуждаете, за да се случат нещата.

Кризата дава свобода на иновациите и огромна възможност за бързоразвиващи се предприемачества, които удовлетворяват основни нужди в сфери, където настоящите играчи нямат интерес да се променят и нямат шанс за успех. Начинанията, които обсъждаме, са уникална възможност да преориентираме икономиката, каквато ни се дава само веднъж в живота. В гъсто населените градове и в селските райони по Земята имаме възможност да въведем новости и бизнес модели, които по-добре отговарят на икономическите ни нужди.

Само през последните два месеца на 2008г. световната финансова криза предизвика чиста загуба на 50 милиона работни места в развиващите се страни. Продължаващата криза може да остави още 200 милиона души в абсолютна нищета. Световната работническа организация докладва, че „работещите бедни” могат да достигнат 1,4 милиарда – половината от работещото население в развиващите се страни. Как можем да се примирим с това? Това е загуба на човешки потенциал? Спешно трябва да се фокусираме върху решения, които могат да променят живота на мнозина. Постигането на сигурност на поминъка означава, че хората могат да получат храна, подслон, удобства, да се грижат за семействата си, да имат достойнство и да изпитват удовлетворение от приноса, който дават чрез своя труд. Иновации, които възпроизвеждат кръговрата на веществата в природата, могат да допринесат за едно богато бъдеще, процъфтяващо в разнообразието. Потенциалните работни места могат да достигнат стотици милиони.

Към „Нови възможности (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.