Нови възможности (Синята икономика)

<—Към „Дъб от семе (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика на Гунтер Паули.

Можем да сравним настоящите икономически катаклизми с това, което природата постига чрез торнадо и изригвания на вулкани. Въпреки че подобни природни катастрофи предизвикват опустошения и трагична загуба на живот, тези извънредни състояния също така възстановяват преобладаващите условия в околната среда. Те са изключения, които потвърждават правилото. Поставят цялата система под напрежение, но също така дават и шанс за нови възможности и решения там, където преди това е било немислимо.

По отношение на икономиката, когато настъпи криза от подобен мащаб, се разкрива изцяло нов път към пазара. Иновации, които могат да възпроизведат кръговрата на веществата и да се възползват от законите на физиката, имат шанс да успеят, защото няма какво да спечелят от съществуващите бизнес модели. Те просто не играят по същите правила. Батериите не се заместват от други батерии, а от липса на необходимост от ползване на батерии. Медицинските уреди, операциите и лекарствата се заместват с „никое от изброените”! Вместо постоянно да се занимаваме с отпадъци, „страничните продукти от производството” се използват за получаване на приходи, по-големи от реализираните от основния бизнес с помощта на дейност, нямаща нищо общо с него. Ето защо именно сега, повече от всеки друг момент в съвременната ни история, имаме възможност да създадем милиони работни места, като забравим идеите за недостиг, замърсяване, отпадъци. Хиляди хора в стотици страни интуитивно ще разберат принципите на действие и ще видят възможностите, които лежат пред тях. Работата им ще бъде свързана с тази на други хора, създавайки възможности за още повече хора. Този подход възпроизвежда действието на природата. Такива иновации са възможни и решенията са реални.

Използването на невъзобновими източници и токсични материали е слабост. Неупотребата и дори унищожаването на ресурси, които не са част от основния бизнес, води до пропуснати ползи и също е огромна слабост. Съкращаването на хиляди работни места не насърчава клиентите; съпротивата срещу промяната и приемането на държавна помощ е просто разхищение на енергия. Те не предизвикват доверие и нямат шанс за дългосрочен успех.

През последните две десетилетия видни учени, изследователи и лидери са изнасяли множество лекции и са представяли нагледно откритията, описани в тази книга. Въведени от различни изследователи под различни търговски марки, технологиите, вдъхновени от природата, започват да се използват на много места по света. Множество гениални и ентусиазирани изследователи и иноватори са допринесли за повишаване на интереса към тази област. Технологиите, вдъхновени от природата, придобиват световна популярност и в резултат на това започват да получават финансиране за допълнителни изследвания, което би могло да насочи бизнеса в посока към по-голяма устойчивост. Медиите отразяват тези истории във филми и репортажи. Телевизионните програми намират голяма и заинтересована публика, която няма търпение да научи за поредния невероятен представител на флората или фауната, за чиито постижения хората дори не са подозирали.

Но мениджърите на най-високо ниво остават недоволни. С някои редки изключения, най-често в Германия и Япония, лидерите на пазара не успяват да внедрят или разпространят тези нови технологии. Предприятията едва споменават възможностите и рядко отговарят на предложенията. Изпълнителните директори присъстват на презентации, представящи тези удивителни открития и изразяват своя ентусиазъм. А после се връщат в офисите си и продължават да правят бизнес както досега. В панела от експерти по търсене на решение за климатичните промени, съставен от вицепрезидента Ал Гор в Ню Йорк през 2008г., често се чувала идеята, че макар инвеститорите да се интересуват от технологии, вдъхновени от природата, предложените иновации са просто „прекалено различни, за да бъдат приети”. Може би това е вярно, защото те изцяло променят настоящия бизнес модел.

Ако сериозно искаме да създадем нов икономически модел, вдъхновен от природата, еволюирала милиони години, докато открие най-вярното решение, не е достатъчно да посещаваме лекции, да четем доклади, да гледаме красиви документални филми и да обмисляме връзките между отделните идеи. Има огромно препятствие, което трябва да преодолеем, за да преминем от приказки към действия. Целта е да се постигне конкурентно и стратегическо позициониране на тези иновации чрез активни дейци в една отворена икономика, прокарвайки път през конкурентната среда, от открития през разбиране на науката до замяна на съществуващия вреден и неустойчив модел на производство и потребление с нещо по-добро.

Как да превърнем настоящата социална криза и настоящата икономическа система, която така ужасно се нуждае от подобрение, в система, която насърчава живота, засилва издръжливостта, разчита на наличните ресурси, надгражда устойчивите практики, действа според законите на физиката, предлага безкрайни възможности да се учим от нея, адаптира се към променящите се условия, отговаря на основните нужди, изгражда общности, създава чувство на отговорност към останалите, създава нови работни места, дава повече приходи и поставя предизвикателства? Рискуваме децата ни да се сблъскат със същите грешки, които сме направили ние: войни, нарушени човешки права, глад и бедност, а обществото остава апатично и незаинтересовано. Необходимо е да насърчим свободата да ставаме по-добри, да преосмисляме, да измисляме наново и да намираме решения, които са справедливи, разумни и стабилни. Без значение дали става въпрос за свежи млади лица в луксозните училища в Манхатън или за лица, белязани от трудности и лишения в гетата на Еквадор, новото поколение лесно се вдъхновява от възможностите, съществуващи около тях. Защо бизнес лидерите пропускат това? Има ли достатъчно предприемачи, за да променим икономическата система, така че обществото да спре да потребява все повече?

Огромното разнообразие от иновации ни дава стимул за тази така необходима промяна в икономиката. Представете си една икономика, в която няма недостиг, която еволюира до пълна задоволеност и в която критичните моменти водят до изобилие и основният стимул е още повече начини за насърчаване на новото. Една икономика, която окуражава младото поколение да постигне още по-голям успех от предците си – по-голям, отколкото техните родители биха могли дори да си представят.

Към „Разчупено мислене (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.