Децата и детските градини

Като дете не обичах да ходя на детска градина. Това явно се е дължало на недоброто отношение и условия. По темата гледане от родителите, ясла, детска градина и т.н. – да или не – е изписано много, но има малко наистина добри проучвания, които могат да ни дадат истинна представа кое е добре за децата ни и кое не. Накратко обаче може да се каже следното:

  • До две години гледането на деца в група без присъствието на родителите не се препоръчва. Най-добре е родителите сами да си гледат детето;
  • От две до три години може да се дава на ясла, но най-много за половин ден или до 20 часа на седмица;
  • От третата година може да бъде давано целодневно на детска градина.

И сега предстои наистина любопитното. Независимо колко грижи полагат родителите и колко правилни са те, ако първите две точки не се спазват, децата изостават значително в развитието си и то може да се сравнява с това на деца от проблемни семейства. Явно до формирането на собствения „Аз“ до третата година, за развитието на децата е изключително важна всеотдайната и непрекъсната родителска грижа и нищо не може да я замести, независимо от качеството на яслата. Дори и деца от много добри ясли изостават значително в развитието си от деца, гледани от родителите.

След третата година нещата обаче се променят. Деца, които ходят на качествена детска градина се развиват по-добре от деца, които не ходят или ходят на некачествена такава, независимо от това доколко родителите провеждат „правилно“ възпитание и образование.

Знаейки тези неща, можем да кажем, че най-важни са не първите седем, а дори първите три години. А родителската грижа е напълно незаменима и е решаваща.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.