Принцип на управлението 2 (Синята икономика)

<— Към „Принцип на управлението 1: основният бизнес (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Управлението на веригата на доставки включва материали, финансови преводи и разпространение, докато продуктът се придвижва от събиране на нужните суровини, през производство до потребление. Въпреки че пазарният водач може да бъде убеден, че дадена нова технология предоставя възможност за получаване на предимство и пазарен дял, това не означава, че тя ще бъде одобрена и развита. Тя трябва да пасва на системата на производство и разпространение, които предхождат иновацията и могат да допринесат за постигането на пробив. Стратегическите управители трябва да са сигурни, че хрумванията, които се проучват, съответстват на производството и маркетинга.

Много дейности в компанията трябва да бъдат координирани около въвеждането на нови технологии или продукти. Липсата на участие от страна на всички отдели, особено финанси, снабдяване и маркетинг, може да доведе до явни и скрити вражди заради лични интереси, свързани с кариерно развитие, бонуси или фирмени политики като отчисления, данъчно планиране или финансови цели. Тези конфликти често подкопават стратегията за въвеждане на иновации. Всъщност тук има описани забележителни идеи, които пасват напълно на настоящия модел на снабдяване. Но въпреки това, извоюването на пазарен дял е предизвикателство, което изисква твърдост и постоянство.

Тук ще вземем за пример ваксините, които обикновено се нуждаят от постоянно ниски температури – от производството през транспортирането и доставката до съхранението и използването им в медицинските заведения. Управлението на доставките се основава на строг контрол на температурата. Ако едно звено по веригата се провали, негодните ваксини трябва да бъдат изхвърлени и заменени с други. В развиващите се страни, където електроснабдяването често прекъсва, решението е да се вложи в системи, работещи със слънчева енергия или природен газ. Но съществуват и други възможности.

Термостабилизираща технология, вдъхновена от сивата сладка папрат (в период на дълга суша тя се свива и изсъхва, но след като получи дори и малко количество вода се възстановява напълно за 24 часа. Предполага се, че може да оцелее без вода до 100 години) и от микроскопичното безгръбначно бавноходка (може да издържи температури от -200 до 150 градуса, налягане от 6000 атмосфери и радиация от 5700 грея. Оцелява дори в Космоса, изпадайки в анабиотично състояние), е била създадена от Б. Роузър и неговата компания Кеймбридж Биостабилити. Те предлагат лиофилизация (процес, при който материалът се замразява с определена скорост до температура на втвърдяване в условията на вакуум), използвайки бавноходки и готово оборудване за съхранение на ваксини. Това улеснява бързото внедряване във веригата за доставки.

Друга новост е разработена от канадските изследователи С. Готие и Н. Войер и се разпространява от компанията CO2 Сълюшънс. Технологията им използва естествената способност на биокатализаторите да управляват въглеродни емисии от голям мащаб. Тя пасва на системите за почистване на ТЕЦ-ове на въглища, както и на циментовите заводи. Необходима е съвсем лека пренастройка. Тъй като това е надграждане на вече съществуваща технология, не се предизвикват смущения в настоящия начин на производство и снабдяване.

Огнезащитните вещества, направени от хранителни съставки и произвеждани от М. Нилсън, успешно са внедрени във веригата на доставки за производство на дървени плоскости (за мебели), полиуретан (широко използван в автомобилите и домовете) и килими. Има стотици други приложения, които предстои да бъдат развити. Въпреки, че той предлага тези нетоксични химикали под формата на гел или на прах, свързването им с материалите, които трябва да бъдат обработени, изисква известни промени в приложението им. Проучванията, които ще направят тези промени възможни, струват пари и изискват време. Обработката на разнообразни материали като латекс, найлон и целулоза изисква подробно познаване на производствения процес и как огнезащитните вещества могат да бъдат вложени в него. Липсата на вложения пречи на Нилсън да проведе нужните изследвания и да състави спецификации за работа с различни материали. Трябва ли да чакаме десетки години, преди токсичните халогени и бром да бъдат заменени? Може би потребителите биха могли да принудят строителите да изпробват, одобрят и започнат да използват този продукт. Можем да се надяваме, че водещи компании ще внедрят в своята дейност тези открития.

Към „Принцип на управлението 3: външни подизпълнители (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.