Лифтове за преодоляване на бедността

Представете си едно гето в Индия или в Египет. А сега си представете един модерен нов лифт в Австрия или в Швейцария. Е, разликата не може да е по-голяма. Ще си кажете, че единственото общо между двете картини е метала по покривите на гетото и по кабинките на лифта. И няма да сте прави!

Същите тези нови свръхтехнологични лифтове могат да се забележат и във фавелите (гетата) на Латинска Америка от Меделин (Колумбия) до Рио де Жанейро (Бразилия). Що за приумица? Най-новия писък на техниката при най-бедните и онеправданите? Нима те не се нуждаят повече от хляб, отколкото от лифтове?

Оказва се, че свързването на гетата в градовете с метрото и градската мрежа посредством сигурен транспорт е най-добрия метод за преодоляване на бедността във фавелите. Основна неприятност в най-бедните квартали е пълната липса на сигурност за населението, оставено на произвола на всесилните нарко-групи. А няма ли сигурност, хората не могат да учат и да работят пълноценно. Излиза, че първо трябва да има безопасност, а после може да се пребори и бедността. Единственото сигурно превозно средство е лифта. Високо в небето и с добре охранявани от полицията станции, то отвежда местното население бързо, евтино и безопасно до големите метро-станции, а от там и до центровете на градовете и работните и учебни места. Срещу това транспортно нововъведение бандите са безсилни. А хората от гетата започват да се чувстват не само по-уверени и свободни, но и да припечелват повече. Най-важното – имат вече възможността да избират не само между две-три враждуващи банди, но могат и да работят извън гетото.

Оказва се, че осигуряването на надеждно средство за придвижване е най-добрия начин да се помогне на хората от фавелите. Транспортът подкопава властта на бандите. Следващите крачки са свързани с пълното им отстраняване. Това става обикновено със съвместни акции на полицията и армията. За разлика от миналото, когато такива неочаквани действия костват живота на много невинни и нямат никакво положително влияние върху гетото, защото армията и полицията се изтеглят отново бързо, а бандите се организират светкавично, то сега стратегията напоследък е значително подобрена. Първо се строят лифтовете и се осигурява надежден транспорт. Фавелата започва да се развива. После армията и полицията открито заявяват кога ще завземат гетото, за да няма невинни жертви. И веднъж завзели го, те повече никога не го оставят отново на произвола на бандите. Така гето след гето, се завоюва свободата от бедността. Подобен успех е постигнат вече в около 20 фавели в Рио. Не трябва да забравяме, че има поне още 120 такива на територията на града, но положителните резултати са повече от очевидни и дават надежда за бъдещето.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.