Принцип на управлението 3 (Синята икономика)

<— Към „Принцип на управлението 2: веригата за доставки (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Иновации, които пасват на ключовите компетенции и веригата на доставки, трябва да отговарят и на принципа на прехвърляне на някои дейности на подизпълнители, за да може компанията да използва цялото си време, хора и ресурси за развитие на основните компетенции. Това изисква много повече от приемането на нова технология от страна на мениджърите. Компанията трябва да служи като двигател на промяната за всички свои доставчици и подизпълнители. Ако Дайва Хаус (Япония), най-големият строител на домове в света, реши да замени огнезащитните вещества, които използва в момента, ще трябва да разработи и изпробва различни варианти за различните материали, да получи разрешение от регулаторните органи, да създаде нови спецификации и да координира тези процедури с над 600 подизпълнители. Това е доста трудна задача.

Ако това ново огнезащитно вещество, не носи допълнителни приходи, а само подобрява качеството на въздуха в затворени пространства, смяната на технологията в период на икономическа криза само отклонява вниманието на мениджмънта от това, което той смята за своя основна отговорност – повече продажби и стабилен паричен поток. Волята за промяна трябва да дойде от чувството за грижа към здравето и околната среда, които са по-важни от спазването на принципите на управление.

Друга технология, която се основава на числовия ред на Фибоначи, може да помогне за подобряване на енергийната ефикасност и да спести на компютърните компании милиони, охлаждайки сървърите им само благодарение на естествената геометрия. Прегряващите компютри и конзоли за игри като X-box на Майкрософт са добре познат проблем. Шумът от вентилационните системи е много дразнещ. Докато работи в австралийския департамент по рибарство и дива природа, биологът Д. Харман наблюдава геометрията на морските и въздушните течения. Въз основа на тези наблюдения той формулира “Принцип на теченията”, който превръща ефективността на водните и въздушни течения в опростен геометричен модел. Това, което той научава от черупките на наутулуса и рогата на антилопата Куду, значително намалява употребата на електроенергия на широк спектър от механични движения на течности, като в същото време редуцира шума. Той основава Пакс Сайънтифик през 1997г. и набира капитал чрез продажбата на лицензи, тъй като доказателствата, че тази технология спестява енергия, са неоспорими. Въпреки това нито едно от нейните приложения все още не е достигнало широка употреба на пазара. Трудностите, пред които се изправят той и екипът му, са свързани с достъп до веригата на доставки, краткия жизнен цикъл на продуктите в компютърната индустрия и аутсорсинга. Патентите се натрупват и приходите от продажбата на лицензи продължава да осигурява финансиране за допълнителни проучвания. Но за да бъде сключен първият голям договор, трябва да бъде преодоляно и четвъртото препятствие: да бъде получено одобрението на директора на финансовия отдел.

Към „Принцип на управлението 4: паричният поток (Синята икономика)“ —>

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.