Принцип на управлението 4 (Синята икономика)

<—Към „Принцип на управлението 3: външни подизпълнители (Синята икономика)

Това е седмата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Въпреки че новите продукти могат да намалят разходите, като пестят средства и енергия, а в същото време носят полза и за природата, те може да не водят веднага до повече продажби. За бизнеса това е добре, защото освобождава допълнителни средства, които да бъдат използвани за нови инвестиции. Но рафтовете в магазините са скъпи и бързооборотните продукти, широко рекламирани в медиите, гарантират добър паричен поток. В настоящата икономическа криза големите международни компании с широко многообразие от продукти се стремят да сведат до минимум своите предложения и марки, ограничавайки каталога си до продукти с най-бърз оборот без непременно те да са и с най-голям марж на печалбата. Паричният поток е много по-голям при продукти с ежедневни продажби и 5% марж на печалбата, отколкото при продукти, които се продават веднъж в месеца и имат 50% марж. Системата за доставки „точно на време” свежда до минимум съхранението на продукти в склада, освобождавайки капитал, който до момента е стоял блокиран под формата на стока или материали. Бързооборотните стоки са привлекателни за инвеститорите и акционерите, особено в отрасли, които произвеждат стоки от първа необходимост като храни и лекарства, които не се влияят толкова много от икономическите цикли на възход и рецесия.

Друго следствие от икономическата криза е трудното отпускане на кредити. Дори и технология като тази на Ватреко за отстраняване на въздух от вода чрез завихряния, да спестява 10-12% от електроенергията, финансовите специалисти ще заключат, че тези намалени разходи не оправдават инвестицията на оскъдните парични средства. Може да са нужни години, за да се върнат вложенията в маркетинг и производство. Това е достатъчно, за да бъде отхвърлено предложението за закупуване на нова технология. Новости, намаляващи разходите за електроенергия с 20 и дори 30%, е много вероятно да бъдат отхвърлени в период на икономическа криза. Идеята за осигуряване на инвестиции чрез икономиите, които те предлагат, е неприемливо. Иновациите трябва да предлагат нещо повече от икономия на електроенергия; по-ниските разходи просто не са достатъчни. Лидерите на пазара правят нужните вложения само ако има допълнителен приход.

Към „Принцип на управлението 5: изтласкване (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.