От 20 000 до 100 милиона (Синята икономика)

<— Към „Зелено промиване (Синята икономика)

Това е единадесетата подглава от главата „Да посочим пътя на пазарните водачи“ от Синята икономика.

Можем да се оплакваме колко е трудно да убедим водещите компании в гениалността на продукта, но можем и да се радваме на факта, че тези иновации ще създадат огромен брой дребни предприемачества и устойчиви работни места. Бездействието на пазарните лидери днес може да ги превърне в утрешните губещи, предоставяйки огромни възможности на тези, които са готови да променят правилата на играта. Разбира се, възможно е управителите на големите компании също да променят начина си на мислене. Всички ние знаем от личен опит, че когато човек е отчаян, е по-склонен да изпробва нови неща.

Създаването на едно по-различно бъдеще изисква предприемачи в областта на науката, социалните дейности, околната среда и културата. Изисква да се отдръпнем от икономика, чиито растеж се основава на задлъжнялост, за която ще плащат нашите деца и внуци, чиито материални ресурси ние така лесно пилеем днес. Може би сега, докато продължаваме да се борим за желанието си за промяна, след като са станали свидетели на опустошението, причинено от алчност, лъжи и слепота, компаниите и правителствата ще променят своите разбирания и ще отделят достатъчно средства за подкрепата и развитието на една Синя икономика. Може би сега те могат да продължат напред с волята да задоволят нуждите на всички с ресурсите, с които разполагаме и тези, които можем да споделим с другите, които нямат достатъчно.

Към „Магистратура по брилянтна адаптация (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.