Магистратура по брилянтна адаптация (Синята икономика)

<— Към „От 20 000 до 100 милиона (Синята икономика)

Това е петата глава от Синята икономика.

Колко е странно, че природата никога не чука на вратата, но и никога не се натрапва!

Е. Дикинсън

Степента „Магистър по Бизнес Администрация” прави притежателите й желани кандидати за управители и водачи. Те са се научили да анализират транзакции и взаимодействия, които помагат за намаляване на разходите за труд и материали, увеличаване на паричния поток и пазарния дял, подобряване на управлението на доставките. За съжаление тези експерти, водещи играчи в света на бизнеса днес, изглеждат почти напълно откъснати от местообитанията и обитателите на нашата планета. И дори по-лошо, техният ограничен фокус върху един основен бизнес, ги прави слепи за възможностите, които съществуват извън тяхната сфера на интерес и знания. Нашите схеми на производство и потребление са остарели и неспособни да отговорят на основните нужди на всички. Те трябва или да еволюират, или да бъдат заменени от други, които процъфтяват, като функционират в хармония с всички живи същества, насърчавайки биоразнообразието, осигурявайки храна, подслон, здраве и поминък за всички. С това заключение се обръщаме с възхищение към университета на природата и Магистратурата по Брилянтна Адаптация (МБА).

От екосистемите можем да почерпим вдъхновение за създаването на икономически модели, способни да задоволяват нуждите на всички. Естествените системи постоянно се променят, постоянно еволюират. В това се състои тяхната сила и тяхната красота. Когато влезем в университета на природата, можем да започнем да разбираме как да внедряваме новости в сложни модели, осигуряващи кръговрат на веществата, произвеждащи енергия от интегрирани и възобновяеми източници, създаващи структури, които улавят и използват и най-малката полза и я превръщат в нещо голямо, в мрежи, които стават толкова ефективни, че нищо не се губи и има чист приход на енергия.

Бизнесът се съпротивлява срещу постоянната промяна. Предвидимостта стои на първо място. Моделът на основен бизнес и ключови компетенции се стреми към увеличена производителност по начин, който реално пречи на естествената еволюция и промяната. Всъщност именно по тази логика бизнесът е стигнал до решения, разчитащи на ГМО. След като веднъж знаеш как да променяш гените, започваш да вярваш, че знаеш как да предвидиш резултатите от това. Докато лидерите в бизнеса предпочитат предвидими системи за производство, които използват химия, за да стабилизират молекулите завинаги и генетични промени, които пречат на естествената еволюция, то системите в природата предлагат едно по-различно решение. Водата е разтворител, връзките между молекулите са временни, за да осигурят биоразградимост и да могат да се свързват отново и отново. Генетичните промени се случват по естествен път в царството на бактериите, защото това е пътят на еволюцията.

Тези различни рамки обясняват защо естествените системи постоянно се променят, докато икономическите в своята същност се съпротивляват на промените. За да избегнат промяната и да произведат повече, индустриалните системи създават световни стандарти, които прилагат навсякъде под довода, че това намалява разходите. За разлика от тях, екосистемите използват местни ресурси. Те задоволяват нуждите си с това, с което разполагат. Тъй като екосистемите процъфтяват в условия на биоразнообразие, стандартизацията не носи никакви ползи. Това ни помага да разберем защо нови бизнес модели, основани на дълъг списък с иновативни продукти, ще бъдат внедрени от хиляди предприемачи, всеки от които ще намери своята пазарна ниша и своя шанс за успех. Желанието на бизнеса е да контролира и стандартизира, да поглъща и да се разширява по въображаемата крива на икономии от мащаба, прехвърляйки на друг всички разходи, които не попадат в ограничения им фокус. Фактът, че на пазара се продават само няколко сорта домати, а в природата се срещат стотици и че основните посеви се състоят от жито, царевица и соя, ясно показва, защо почвите са изтощени, а заразите по земеделските култури се разпространяват.

Ако наблюдаваме природата, ще установим, че екосистемите еволюират в посока към по-голяма ефикасност и разнообразие, благодарение на приноса на всички участници в тях. 500-годишен кедър и величествена мечка може да са най-впечатляващите видове, които ще срещнем при една разходка в Роки Маунтинс, но ако се вгледаме по-отблизо, ще забележим, че милиони други видове, повечето от които невидими за окото, не само допринасят, но и са жизненоважни за цялата екосистема. Еволюцията предполага постоянна тенденция към по-висока ефективност и по-голямо разнообразие. Може би същото е възможно и с една икономика, оформена от предприемачи от всички нива на бизнеса, науката, културата и образованието.

Както посочва Ф. Капра, екосистемите са „мрежи от мрежи”. Същите принципи на действие важат в рамките на всяка мрежа. И наистина, екосистемите се основават изцяло на взаимовръзки. Те позволяват на всеки да допринася според своите способности, като същевременно действат в ясни рамки, в които се извършва един постоянен кръговрат на веществата и енергията, а законите на физиката се прилагат без изключение.

Следването на модела на кръговрат на веществата и използването на принципите на физиката прави възможно задоволяването на основните нужди на всички на всяко място по света, разчитайки само на местни суровини. Вместо усещане за недостиг и оскъдица, това, което виждаме в модела на Синята икономика, е изобилие на храна, енергия и приходи. Колко общности биха се противопоставили на това? Като се има предвид възможния резултат, колко предприемачи биха отказали да рискуват с внедряването на подобни новости на пазара?

Всеки може да си представи какво значи да извличаш полза от технология, която замества химията с чисто физични принципи като технологията на завихрянията. Всеки може да разбере какво значение ще има за продоволствената сигурност, когато остатъците от производството на кафе се превръщат в богати на протеини гъби, носят приходи и осигуряват висококачествени фуражи за храна на животни. Ние изграждаме социален капитал и отстраняваме злоупотребите. Превръщаме широко разпространена стока в източник на продоволствена сигурност. Всеки може да разбере ползите, които това носи.

Към „Окуражаване на предприемачите (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.