Три нива на устойчивост (Синята икономика)

<— Към „Окуражаване на предприемчивите (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Магистратура по брилянтна адаптация“ от Синята икономика.

Твърде често компаниите намират естествени заместители за ефективни, но токсични продукти и след това започват да ги произвеждат по традиционните методи, виновни за високите въглеродни емисии. Когато даден отрасъл намери интересни решения, взети от биологията, той започва да използва клониране и генно модифициране, за да си осигури „предвидими” резултати. Затова и търсенето на вдъхновение от природата за замяна на веществата, изграждащи днешните продукти, изисква много повече от простата замяна на една молекула с друга. Веществата и системата за производство трябва да са вдъхновени от естествените процеси, за да може да бъде достигната желаната устойчивост. Синята икономика предоставя план, който следва законите на физиката и природата при избора на материали и методи за производство. На тази основа произлиза една непрекъснато създаваща и обновяваща се поредица от изпълними иновации. Така ще имаме устойчив продукт, устойчиво производство и цялостни устойчиви системи. От гледна точка на икономическите и бизнес ползи, това ще създаде конкурентноспособни продукти, процеси и бизнес модели, които далеч надхвърлят традиционната бизнес практика.

В природата всички процеси се извършват при естествена температура и налягане. Дори черупките на морските охлюви, които са по-здрави от устойчивата на куршуми керамика Kevlar™, се изграждат постепенно слой по слой. Черупките са съставени от калциев карбонат и протеини, материали, които се намират в околната среда. Процесът е устойчив. Производителите на керамика вероятно ще кажат, че природата произвежда твърде малко и твърде бавно, и че стандартите в отрасъла изискват ефикасни, навременни и предвидими резултати. Вярно е, че времето, необходимо за производство на керамика в нагрята до 1000°С пещ, е значително по-малко от времето, нужно на морския охлюв. Но производителите на керамика закупуват материали, добити от мини. Тези мини е трябвало да бъдат открити. Нужно е било разрешение за експлоатирането им. Материалите е трябвало да бъдат транспортирани до друга точка на света, обработени (под високо налягане и при висока температура, за да се ускори и стандартизира операцията и получения продукт) и накрая доставени в подходяща опаковка. Като вземем предвид тези фактори, от търсенето на мини до получаването на калциевия карбонат в завода за производство на керамика, предимството вече не е така очевидно. Струва си да отбележим, че когато добивът на материали от мини е част от производствения процес, системите в природата ще се справят по-бързо, като изразходват минимално количество енергия.

Към „Една новост, множество приходи (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.