Една новост, множество приходи (Синята икономика)

<— Към „Три нива на устойчивост (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Магистратура по брилянтна адаптация“ от Синята икономика.

Новостите, описани тук, очевидно могат да създадат множество парични потоци. На пазара непрекъснато се въртят пари, т.е. парите са разменно средство. Иновации, които имат повече пазарни приложения, са по-привлекателни и затова е по-вероятно да бъдат приети от водещите компании и предприемачите. Възможността за създаване на множество приходи е много интересен феномен, защото предизвиква успоредни вложения в няколко пазарни ниши. Това намалява риска за иновациите. Въпреки всичко обаче те си остават високорискови.

Дори и условията да не са чак до там привлекателни за инвеститорите, нуждата от пари в брой може да е толкова голяма, че те да влагат. В условия на криза, парите в брой са най-важни. Тези, които разполагат с милиарди долари, които да вложат, могат лесно да диктуват правилата на играта. Моделът на основен бизнес с един единствен паричен поток, често се предпочита от инвеститорите, които искат мениджърите да се фокусират върху най-успешната си дейност. Всеки инвеститор оценява шанса за успех на новите технологии. Предприемачите, които искат да наберат рисков капитал, трябва да разкрият дълъг списък от „неща, които могат да се объркат”. В същото време дружества за рисков капитал от Силиконовата долина с готовност биха изслушали презентация на продукт с цяла дузина възможни приложения. Те неизменно ще търсят приложението, което може гарантирано да им донесе $100 милиона в рамките на три години.

Въпреки че рискът е присъщ за бизнеса, рисковете, свързани с иновациите, описани в тази книга, са изчислени, смекчени и значително по-ниски от обичайните за пазара. В действителност тези новости могат да намалят риска, защото променят самата същност на бизнес модела. Постиженията на технологична платформа, при която са били успешно приложени основните параметри, намаляват риска и предлагат възможност за по-добра възвръщаемост в сравнение с тясно специализирана ниша. Такъв огромен потенциал за продажби предполага инвеститорите да направят повторна оценка на риска от гледна точка на множеството източници на приходи. Това е основно предимство за почти всички иновации, описани тук.

Не е нужно да търсим много, за да намерим доказателства за това. Например, съществуват 37 известни пазарни приложения на технологията на завихрянията. Има над 20 приложения на произвежданите от водораслите фуранони, които управляват разпространението на биофилма, като пречат на общуването между бактериите. Трудно е да пренебрегнем спестяванията от замяната на хирургическа намеса за $50 000 с не оперативна намеса за $500, която осигурява постоянно наблюдение на сърцето без необходимост от батерии. Вместо да продават един милион пейсмейкъра на година, здравните фирми могат да продават комплекти за мониторинг един милиард пъти годишно.

Копринените полимери, създадени от Оксфорд Биоматириълс вече се разработват от пет различни компании, всяка, от които получава отделно финансиране. Пакс Сайънтифик избира същия подход и набира финансиране в пет различни сфери на приложение на начина, по който въздухът и водата се движат в природата с по-малко триене. Биосигнал, австралийската компания, развиваща антибактериалните приложения на фураноните, има подобна стратегия на разделяне на потенциалните приложения в сферата на земеделието, потребителското, промишленото и медицинското оборудване, преди да слее технологичното си портфолио с друга компания. Всяко от тези приложения може от своя страна да събере финансиране от различни източници за развитие на нишови продукти като антикорозионни материали за петрол и газ, антиперспиранти или потенциално лечение за кистозна фиброза. Всички те произлизат от една и съща технологична платформа. Ватреко, компанията, изградена въз основа на математическия модел на завихрянията, създаден от К. Халберг, също предлага различни решения на пазара – икономия на енергия при производството на лед, ускоряване на дренирането на голф-игрищата, почистване на тръби, вкарване на въздух във водата на рибарниците. Тези компании са пример за предприемачи, готови да прехвърлят бизнеса на едно по-високо ниво.

Способността на тези технологии да осигуряват множество парични потоци чрез различните си приложения, намалява риска и значително повишава стойността на интелектуалната собственост. Предоставя се на изобретателите възможност да дават под-лицензи за технологичното приложение на откритието, докато те самите се фокусират върху това, което им е любопитно. Преодоляването на препятствия изисква създаване на партньорства. Въпреки че изобретателите и маркетолозите имат различни цели, едно печелившо партньорство може да започне със здрава научна основа и да надгради силния анализ от предприемачите. Светът на рисковия капитал е готов да финансира хора с добри идеи. Това, от което се нуждаем сега, е капацитет и желание иновациите да навлязат на пазара.

Новости, които имат потенциал да донесат много приходи от различни пазарни ниши, са привлекателни. Ако успеят да променят бизнес модела, тогава предприятията, които ги развият, не само ще отговорят на една огромна нужда, но и ще бъдат разглеждани като възможност за вложения и предприемачество.

Към „Кръговрат на суровините в общността (Синята икономика)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.