Истински възможности, истински решения (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „Магистратура по брилянтна адаптация“ от Синята икономика.

Промяната в бизнес модела става все по-очевидна и произлиза от нашето нарастващо разбиране за МБА, която получаваме от Университета на природата. Тя ни учи как естествените системи разчитат на физичните сили, вместо на изразходването на ресурсите на планетата. Въздействието е изненадващо. Резултатите са убедителни. Съществуват ваксини, които не се нуждаят от охладителни системи; средства за регулиране на ритъма на сърцето, които не изискват оперативна намеса; технологии, използващи завихрянията за почистване на тръби без нужда от химикали; водорасли, които побеждават бактериите, като ги заглушават; и коприна, която реже с точността на бръснач – списъкът е дълъг. Замяната на нещо, което е химически токсично и очевидно неустойчиво, с нищо повече от естествен процес, може да ни помогне да се справим с най-големите предизвикателства на нашето време, като създадем възможности за разпространението на изцяло нови продукти и услуги.

Тази възможност за замяна на „нещо” с „нищо” – за замяна на токсични невъзобновими материали с естествени процеси – е особено вълнуваща. Способността им да намаляват риска и да създават повече парични потоци прави продуктите и услугите конкурентноспособни. Ще се появи нова вълна от предприемачи, ще бъдат създадени милиони устойчиви работни места, които ще заменят остарелите продукти и производствени процеси с иновации, основани на научното разбиране на нови решения, които окуражават хората от младото поколение да станат иноватори. Милиарди години опит, натрупани в еволюцията на екосистемите и видовете, са от голямо значение, когато става въпрос за усъвършенстване на решения и осигуряване на алтернативи, съответстващи на различните условия на околната среда. Това са доказани устойчиви и гъвкави решения.

В миналото, за да запазиш околната среда и да намалиш замърсяването, е трябвало да инвестираш повече. Много малко хора са били готови да направят това, за да постигнат поставената цел. Дори данъчните лостове, използвани от правителството и глобите за замърсяване, не са помогнали много. Сега можем да постигнем по-добри резултати и да създадем множество източници на приходи, като в същото време изграждаме социален капитал и повишаваме устойчивостта на обществото. Движещата сила на успеха може да е в ръцете на хиляди предприемачи, чиито безкраен ентусиазъм компенсира липсата на опит или капитал. Иновациите с най-голям пазарен успех, ще бъдат тези, които отговарят на основните нужди на хората. Точно това отбелязва и гуруто в мениджмънта П. Дракър през 80-те „Нуждите на бедните са възможности, чакащи своите предприемачи”.

Замяната на токсичните процеси с по-слабо такива е „по-малкото зло”. Избор, който се прави, когато милиарди долари се наливат в по-малко токсични и по-дълготрайни батерии. За производството им пак са нужни материали, добивани в мини, силна химия, а накрая те се озовават в депата за отпадъци и замърсяват околната среда, отравят екосистемите и се превръщат в дългосрочна заплаха за здравето ни. Много хора биха казали, че това половинчато решение все пак е стъпка в правилната посока. Но това не е нищо повече от двоен морален стандарт. Ние всички имаме нужда да правим добро. Нека не приемаме, че да вършим по-малко зло е достатъчно.

Науката предлага хиляди възможности, вдъхновени от това как природата решава предизвикателствата на оцеляването. Макар малко от тях да разкриват цялостния процес, възможностите остават и загадките могат да бъдат разрешени. Времето ще ни позволи да разберем и внедрим иновации, които ще променят устойчиво производството и потреблението. Синята икономика прилага постиженията на екосистемите в икономиката и поддържа пътя на еволюция и възраждане на хората и всички живи системи.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.