Пулпата осигурява поминък (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Кръговрат на веществата и множество парични потоци“ от Синята икономика.

Въз основа на резултатите от Колумбия, всеки фермер, отглеждащ кафе, който започне да произвежда и гъби, може да създаде две допълнителни работни места. С приблизително 25 милиона ферми за кафе в 45 страни, това означава 50 милиона нови работни места, гарантиращи продоволствена сигурност не само на работниците, но и на техните семейства. Ако включим в сметките и отпадъците от слама, кочани, изрезки и воден зюмбюл, числата, които ще получим, са наистина поразителни. Възможността за осигуряване на местна храна за местното население повишава приходите и стабилността на производителите. Вместо да губят време и пари за осигуряване на прехрана, състояща се само от най-основните неща, хората ще получават здравословни и богати на протеини храни, като в същото време ще имат и фураж.

Това е само една от ползите от модела на кръговрат на веществата в Синята икономика. Той дава икономически стимул за създаване на нови работни места в селските райони и има потенциала да се превърне в един от двигателите, които ще задвижат отново световната икономика. Ако тези работни места във фермите осигуряват заплащане и храна въз основа на пълно използване на потенциала на знанията и традициите, предавани от поколенията, никой няма да се изкуши да ги изостави в името на едно мрачно бъдеще в покрайнините на най-близкия голям град.

Съществуват и други ползи: създаването на нови работни места в градовете. В световен мащаб над сто хиляди кафенета всеки ден изхвърлят утайката от изпитите кафета. От арабските градове в Близкия изток през кохи шопу в Токио до изисканите френски кафенета и вечно жадната за кафе американска култура, превръщането на утайките от кафето в гъби, може да доведе до създаването на 100 000 нови работни места в градовете. Тази идея е изпробвана на практика за първи път в Берлин, както и в залива на Сан Франциско. Не е трудно. Като имате предвид, че сираците в Зимбабве се справят без да разполагат с нищо друго, освен отпадъци, гаранцията за успех в града е доста голяма.

Работните места са устойчиви, само ако носят приходи. Приходи има, само ако се създава добавена стойност. В основата на тази идея стои здравословна храна на по-ниска цена и с по-голяма достъпност. Тази част от пазара винаги ще расте заради ценовата си еластичност – по-ниските цени създават пропорционално по-високо търсене, поддържайки поминъка на производителя и разширявайки бизнеса му. Изчисленията, направени въз основа на данни от проучвания и събран практически опит, показват, че потенциалът на модела да генерира приходи, е голям. Взети заедно и само на базата на отпадъците от производство на кафе, производителите в градовете и селските райони могат да създадат приблизително 16 милиона тона хранителни продукти, годни за употреба от хората. Това е равно на половината от протеините от добива от риболов в световен мащаб. Потокът от приходи е стабилен, а в същото време се осигуряват и огромни ресурси за пазара на храни, който е подложен на силен натиск, поради нарастването на броя на населението на Земята. Кръговратът на веществата и енергията, а не генното модифициране, ще ни позволи да задоволим основните нужди на хората.

Отпадъците никога не са били особено популярни. Освен личния ни принос към депата за отпадъци, мащабни катастрофи привлякоха общественото внимание към ядрените отпадъци, петролните разливи и замърсяването с хлор. Всички възприемат отпадъците като нещо лошо. Представете си само отпадъци, които осигуряват работни места и здравословна храна. Това е добра новина! След като пулпата и утайката от кафето носят такива ползи, това трябва да се изтъква и да стане част от имиджа на кафето: Кафето осигурява здравословна храна и сигурни работни места. Кафето може да се асоциира с енергийна ефективност, устойчиво препитание, смекчаване на климатичните промени и дори питателна храна на по-ниска цена. Социалните ползи ще бъдат значителни и широко разпространени. Като се има предвид, че започнахме от нещо, смятано за „отпадък”, едва ли бихме могли да изградим по-положителен образ на кафето.

Би било възхитителен акт на корпоративна социална отговорност, ако търговците на кафе от цял свят започнат да купуват кафе само от фермери, които превръщат всичките си отпадъци от производството в суровина, идеална за отглеждането на гъби. Това ще създаде нови работни места и ще подобри продоволствената сигурност. Ако защитниците на справедливата търговия осигурят на земеделските производители техническата помощ, необходима за превръщане на отпадъците в гъби, с кого ще предпочетат да търгуват фермерите? Употребата на отпадъците от производството на кафе може да се превърне в стратегически инструмент за осигуряване на дългосрочни договори за доставка с фермери, вносители и преработватели.

За да преминем още една стъпка напред, търговците и потребителите, които вече подкрепят движенията за органична храна и справедлива търговия, могат да бъдат информирани, че истинските възможности за растеж, развитие и справедливост се крият в онези 99,8% от реколтата от кафе, които до момента не са имали никаква стойност за производителите, доставчиците и потребителите. Подобна гледна точка стига много по-далеч от идеята за органично производство и справедлива търговия. Тя позволява търговията на кафе да приеме устойчивото развитие във възможно най-голямата степен, която някога сме си представяли. Етикетът „органично” означава само липса на химични торове и препарати. Той не казва нищо за ефикасността на употребата на ресурсите. Етикетът „справедлива търговия” осигурява достойно заплащане за производителите, но не гарантира добавена стойност за околната среда. Много малко от хората, пиещи кафе, осъзнават колко малка част от произведената биомаса се използва реално и какво разхищение на ресурси предизвиква техният навик. Ако търговците помогнат за внедряването на модела „от пулпа до протеини” във фермите, подобно сътрудничество ще допринесе за създаването на задоволяващи нуждите си общности, които се радват на сигурност на поминъка и продоволствията, вместо да страдат от недохранване и отчаяние. Какъв невероятен потенциал може да бъде използван в полза на бедните, безработните и Земята!

Инициативата „от пулпа до протеини” се основава на силата на екосистемите и надгражда добрите практики за органично производство и справедлива търговия. Тя създава стойност за 100% от хранителните вещества. Ако бъде внедрен във всички произвеждащи кафе общности, превръщайки отпадъците в източник на приходи, този бизнес модел може да донесе зашеметяващите 1,5 милиона пъти по-големи приходи от получаваните от производителите днес. Представете си го! 1,5 милиона пъти повече приходи! Ето по този начин предприемачите в Синята икономика ще гледат на отпадъците и ще успяват или като ги елиминират, или като ги превръщат в суровина в кръговрата, осигуряващ поминък, храна и изобилие за всички.

Представете си колко по-вкусна ще е чашата кафе, ако знаете, че с нея сте помогнали на още един производител да се научи да постига свобода на волята, устойчивост и сигурност на поминъка и прехраната. Ободряващият ефект от кафето ще бъде подсилен с вкуса на удовлетвореността без допълнителни разходи. Потребителите имат силата да насочват парите си към този, който прави бизнес устойчиво и отговорно, използвайки местни ресурси, осигурявайки храна за всички и давайки власт на общността.

Тези програми за отглеждане на гъби са били изпробвани и вече се прилагат успешно от Колумбия до Зимбабве и от Сан Франциско до Германия. В колумбийския щат Ел Хулиа има над 100 компании, произвеждащи кафе и гъби и много хора с готовност заменят отглеждането на незаконни култури с питателна храна. Изводът е, че това работи. Необходимите опит и знания за реализирането на този модел са на разположение и широко достъпни.
Силата на един справедлив и устойчив икономически модел се състои в това, че създава по-голяма добавена стойност за всички заинтересовани страни. Моделът „от пулпа до протеини” не се отнася до по-големи вложения с цел спестяване на пари или покриване на допълнителните разходи, а до намаляване на разходите за всички и генериране на повече приходи. Когато отпадъците се превръщат в хранителни вещества, се създава стойност, която може да бъде измерена в работни места, паричен поток и печалба. Зеленият бизнес и справедливата търговия са основата. Икономика, основана на кръговрат на веществата, подобен на този в екосистемите, е това, от което се нуждаем, за да осигурим множество ползи за различните участници.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.