От отпадък до питателна храна (Синята икономика)

Това е третата подглава от главата „Кръговрат на веществата и множество парични потоци“ от Синята икономика.

Продължавайки да разглеждаме потенциала на модела „от пулпа до протеини”, нека си представим предприятие, което прави произвежданото от него кафе по-здравословно, а потребителите – по-здрави: слагайки екстракт от гъби с медицински свойства в кафето. Повечето гъби съдържат много протеини. Гъбите рейши и шийтаке са богати на различни хранителни вещества и притежават удивителни медицински качества. В древността дивата червена рейши можела да се консумира единствено от императора на Китай. Макар че има малко публикувани научни изследвания и клинични тестове, ползата от тези гъби за различни здравословни проблеми, вариращи от диабет до високо кръвно налягане, е преминала теста на времето в народната медицина. Ако разходите за отглеждане на тези екзотични гъби могат да бъдат намалени чрез използване на описаната система за производство, малко рейши в сутрешната чаша кафе ще е идеално решение за всеки, който се нуждае от укрепване на имунната система.

Изчисленията показват резултати, които са привлекателни за всички засегнати страни. Освен създадените работни места, приходи и прехрана, ако Старбъкс започне да предлага на всички свои клиенти по света кафе с рейши, това ще доведе до огромно покачване на търсенето на гъбата.

Помислете си какво ще стане, ако Старбъкс реши да развие модела „от пулпа до протеини” в градовете и сред производителите на кафе. За компанията изобщо няма да е проблем да отдели само 10% от повишените приходи или 36,5 милиона долара на година за финансиране на тази инициатива. Програмата ще се изплати многократно под формата на социален капитал и приспаднати от данъците разходи. Да не говорим за работните места, приходите и прехраната, които ще осигури един пазар, консумиращ около два тона рейши на ден. Тази сума е равностойна на 50 долара за всеки килограм гъби, отгледани от производителя на кафе. Докато в момента приходите от кафето се разпределят по следния начин: 1 за фермера и 2999 за всички останали, при търговията с рейши може да се постигне по-добър баланс, като например 1 за производителя и 10 за всички останали. Това ще вкара свеж паричен поток в селските райони и градовете, който от своя страна ще стимулира търсенето и предлагането, ще изгради социален капитал и доверие сред потребителите и ще осигури нови работни места и възможности за обучение, каквито днес почти не се срещат и за каквито малцина се осмеляват да мечтаят.

Отрицателният образ на отпадъците, създаден чрез публикуването на многобройни черни списъци с най-големите замърсители, вече е привлякъл вниманието на широката общественост. С модела „от пулпа до протеини” не можем да изгубим нищо освен този погрешен имидж. Продукт, който сме свикнали да свързваме с негативни неща като експлоатация и бедност, може да бъде трансформиран в средство за премахване на несправедливостите и създаване на сигурност на поминъка. Шансът за подобно прекрасно постижение идва в много подходящ момент. Положителният образ означава изместване на фокуса в бизнеса. Предприемачи, които са готови да изградят тези модели, могат да играят ключова роля в обществото, като дадат шанс на клиентите да изразят своя избор, решавайки на кого ще дадат парите си.

Чаят също има потенциал да участва в подобен модел „от пулпа до протеини”. Биомасата, която се консумира от една чаша чай, е само половината от това, което се използва при кафето – една десета от процента. Клоните от подкастрянето на плодовите дървета са друга подходяща основа за отглеждане на гъби. При тези твърди дървесни видове липсва допълнителната полза от кофеина, който ускорява растежа на гъбите. Но въпреки това те са качествена дървесина, която може да бъде добре оплзотворена, вместо да бъде изгорена, каквато е обичайната практика. И. Миленкович използва клони от ябълкови дървета като компост за отглеждане на гъби. Дори студените зими не успяват да попречат на растежа им. При полевите тестове, козите бързо се възползват от остатъчния субстрат след прибиране на реколтата. Бизоните в Ню Мексико проявяват сходен апетит.

Съществуват безкрайни възможности и ресурси. Ключът се състои в това да открием стойността, която се крие в отпадъците. Водният зюмбюл е типично за Латинска Америка растение, което създава огромни проблеми в тропическите езера, реки и блата. То се размножава неконтролируемо, благодарение на огромния приток на хранителни вещества в следствие на ерозия на почвата и прекомерна употреба на торове, които се натрупват във водните басейни. Вместо да се опитваме да унищожим това инвазивно водно растение, можем да го използваме като основа за отглеждане на гъби. Преживните животни не могат да се хранят със самия воден зюмбюл, но субстратът, който остава след прибирането на гъбите, е идеален фураж за тях. Само с ползотворното използване на отпадъците от кафе, чай, окастрени клони, воден зюмбюл и слама, могат да бъдат извлечени астрономически количества хранителни вещества.

Екосистемите ни вдъхновяват да погледнем отвъд обичайните модели към такива, основани на кръговрат на веществата, при които отпадъкът на един е суровина за друг. Създаването на множество ползи за различните партньори е справедлив и положителен модел на Синя икономика, от който могат да се възползват 25 милиона производители на кафе.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.