Коприната като капан за въглерод (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Да изпредеш копринена приказка“ от Синята икономика.

Естествената коприна съдържа до 30% въглерод. Замяната й с нефтохимически влакна прекратява улавянето на въглерода от копринените нишки и от листата на черниците. Както и поставя край на възстановяването на почвата. Този пример показва, че емисиите от изгарянето на петрол са само част от проблема. Замяната на възобновими (коприна) с невъзобновими (петрол) ресурси елиминира естествените преработватели на въглерода. Екосистемите губят своята ефикасност, защото не са способни да си набавят подхранващи почвата вещества. Поради това те започват да се нуждаят от добавки под формата на изкуствени торове. Това води до още повече емисии на парникови газове, особено след като азотните торове са един от най-големите източници на азотен оксид (N2O).

Според Междуправителствения панел за климатични промени, въпреки че емисиите от този газ са малки, влиянието им е 310 по-голямо от това на CO2. Традиционните земеделски техники действат в хармония с взаимовръзките, които характеризират екосистемите. В производството на коприна виждаме пример за това как тези позитивни взаимоотношения се разплитат, когато един елемент бъде заменен с монокултура и синтетика. Торовете и пластмасата са примери за това как системите за производство и потребление от устойчиви се превръщат в неустойчиви.

У. Каротърс, инженер по химия, изобретил найлона, може би е нямал представа, че това извлечено от петрола влакно ще разплете паяжината на живота, която е обединявала в хармония индустриалното производство и кръговрата на веществата, носейки ползи на земята и земеделците в продължение на пет хилядолетия. Справедливо е да кажем, че в стремежа си да бъдем модерни, показваме пълно пренебрежение за влиянието, което нашите изобретения оказват върху околната среда. Как можем да очакваме правителствата и корпорациите да се справят с предизвикателството на климатичните промени, ако не разбират хилядите взаимовръзки, които могат да бъдат разрушени от чисто невежество? След като осъзнаем взаимодействието между физика и биохимия в екосистемите, можем да създадем новости, които ще разкрият пред нас още повече възможности са развитие и задоволяване на нуждите. От всички нас зависи да ги видим.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.