На разстояние само един удар от сърцето (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

С право се тревожим за причинената от нас промяна на климата, но човечеството се люлее между две убийствени крайности: деца, умиращи от недохранване, заради недостиг на основни храни и възрастни, умиращи от прекомерно количество неправилни храни. Изкуствените и рафинирани хранителни стоки и липсата на физическа активност създават условия за намаляване на качеството и продължителността на живота. Сърдечните заболявания отнемат повече човешки животи, от която и да била друга болест.

Медицинските изследователи са се опитвали да се справят с този проблем в продължение на десетки години и са намерили начин да прилагат различни технологии за коригиране на сърдечната недостатъчност. Проф. Д. Рейнолдс е един от тях. След като завършва електронно инженерство в Кеймбридж през 1953г., той открива начин да коригира неравномерния сърдечен ритъм, като модулира електрическия поток, получен и трансформиран от автомобилен двигател, прикрепен към два диода, свързани със сърцето. Между 1954г. и 1964г. разработва прототип на пейсмейкър, който може да бъде поставен в сърцето като поддържа равномерното му биене. Въпреки че цялото устройство било с размерите на автомобилен акумулатор и изсквало непрекъсната връзка с пациента, 1700 души получили помощ от него. Всъщност през 2009г. седем от тези пациенти били все още живи. Направеният от Рейнолдс прототип на пейсмейкъра е изложен в музея на науката и индустрията в Лондон.

През 60-те години Рейнолдс прехвърля всички свои патенти и протоколи на трета страна, която да продължи разработките, а той самият посвещава остатъка от живота си на научни изследвания. Търси по-добър начин да накара човешкото сърце да продължи да работи. Любопитството му и проведените изследвания го отвеждат към проучвания на сърцето на други бозайници. Когато започва да изучава сърцето и механизмът на циркулация на кръвта на китовете, удивлението му било неописуемо.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.