Онлайн данни за здравословното ни състояние (Синята икономика)

Това е четвъртата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

Нано-пейсмейкърът на Рейнолдс е първото му откритие, вдъхновено от наблюдението на естествените източници на електрически поток. Друго негово изобретение, КороПеч, е изключително тънка лепенка, която се прикрепва за кожата и измерва, и предава данни за телесната температура и сърдечния ритъм, без да се нуждае от батерии. Тя се заражда от самото тяло и наличните физични сили.

Проследяването на колебанията в температурата е прост, но ефективен индикатор на плодовитостта, който отчита и фактора време. Женското тяло е с по-ниска температура преди и с по-висока по време на овулация. Освен това повишена температура в продължение на 18 последователни дни показва с голяма сигурност, че жената е бременна. Точността на устройството е +/- 3 до 5 десети от градуса. Данните могат да се предават в лична интернет страница или дори да се изпращат като SMS до мобилен телефон, което ще даде на жените по-голяма точност и независимост по въпросите за репродуктивното им здраве.

В сферата на мониторинга на сърдечната дейност, където посещение на болница за ЕКГ е задължително за поставянето на точна диагноза, последващата профилактика на болестта може да се осъществява посредством тънка лепенка, прикрепена към гърдите. Три до шест контактни точки биха могли да изпращат жизненоважна информация до лична интернет страница или пък обработена кардиограма до личния ви телефон. Данните могат да се използват за потвърждаване на диагнозата, препоръчване на посещение при кардиолог или в спешни случаи автоматично да вика бърза помощ, давайки точното местоположение на пациента чрез GPS позиционирането на мобилния телефон. Цената на едно посещение на болница за ЕКГ обикновено минава $750. Лепенката струва не повече от $20. Дори и пациентът да се нуждае от нова лепенка десет пъти в годината, това пак ще струва по-малко от едно допълнително посещение в болница. Потенциалът на тази технология да донесе приходи е много по-висок, защото ниската цена ще я направи достъпна за повече хора. Точно това е бизнес моделът, от който се нуждаем, за да съживим икономиката: множество приложения и приходи от една успешна технология.

Използването на подобни устройства като КороПеч ще премахне нуждата от записване и анализ на рутинни ЕКГ-та и ще изисква внимание, само когато отчетените стойности се различават от стандартните до момента. Това ще даде на кардиолозите и техните асистенти повече време, което да посветят на по-важни занимания и ще доведе до нетна печалба за заетите в сферата на медицината, за болниците и за застрахователните компании. Също ще се съберат огромно количество данни за начина на действие на сърцето в най-различни условия, както за здрави хора, така и за изложени на по-висок риск. Количеството данни, събрано от една единствена лепенка е 14 000 пъти по-голямо от две-минутното ЕКГ в болницата. Да обобщим ползите: повече събрани данни, наблюдението в реално време ще е рентабилно, разходите на пациент ще бъдат значително намалени, спестеното време ще позволи на кардиолозите да се занимават с други дейности, носещи им приходи – и всичко това без употребата на батерии.

В същото време повишената мобилност и гъвкавост вървят ръка за ръка с намалената употреба на метали. Батериите се заменят с липса на необходимост от батерии, премахвайки нуждата от скъпи инвестиции в изследователско-развойна дейност за намиране на нова, по-малко токсична батерия. По-ниското търсене ще намали добива на метали, а от там и на въглеродни емисии, защото за обработката на металите е нужно огромно количество електроенергия. Това е технология, която е добра за нашето здраве, добра за невероятно високите медицински разходи и добра за земята. Когато компанията на Рейнолдс регистрира първата си печалба, част от нея ще бъде отделена за запазване на местообитанията на китовете. Финансирането на съхранението на екосистемите ни вдъхновява да направим света си по-малко зависим от батерии и метали и по-способен да съществува въз основа на наличните местни енергийни източници като част от възникващата нова финансова и икономическа рамка.

Колко работни места създава тази технология? Въпреки че все още е в етап на развитие, нещата изглеждат доста добре. Никой от работещите в сферата на медицината, нито кардиолозите, нито медицинските сестри, ще изгубят работата си, а в същото време ще се натрупа огромно количество данни. Подробната статистика и демографска информация, могат да ни помогнат при изследвания на влиянието на храните, лекарствата и дори начина на живот върху здравословното ни състояние. Това би подпомогнало терапевтичния дизайн, управление и измерване.

През следващото деситилетие броят нови работни места, които производството на тези лепенки може да създаде, варира между 20 000 и 50 000. Услугите, проитичащи от това приложение, могат да създадат множество възможности за предприемачества. Може би ще се създаде нова вълна от икономически дейности, подобна на тази при появата на мобилните телефони. Но първите, които веднага биха започнали да използват тази уникална услуга, са най-добрите атлети по света, изпробващи предела на своите възможности. Нещо, основано на нищо, има наистина бляскаво бъдеще пред себе си.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.