По-добър начин на охлаждане (Синята икономика)

Това е петата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

Медиците са постигали значителни пробиви в създаването на ваксини срещу много болести. За съжаление механизмите им за доставка не са се развили толкова успешно. Според оценка на Световната здравна организация само 50% от всички произведени и продадени ваксини се инжектират. Липсата на охладителни системи в отдалечени региони означава, че само 50% от изложените на риск деца могат да бъдат ваксинирани.

И така основното предизвикателство пред ваксините е запазването на ниска температура от производството през транспорта до поставянето на пациента. В медицинските пунктове в развиващите се страни има приблизително 6000 медицински хладилника, захранвани със слънчеви батерии. Тяхната цел е да поддържат ниската температура на ваксините. С цена на охладителните системи между $5000 и $7000 на брой, това е инвестиция надвишаваща 30 милиона долара. Въпреки че фотоволтаиците може би са по-надежден източник от електроенергия от керосина, съществува и друга алтернатива: естествен процес, който замества както твърдото, така и био-горивото в охладителните системи с липса на необходимост от охлаждане.

Обикновено когато водата се изпарява, клетките изсъхват. Клетъчните мембрани се напукват, което прави възстановяването им невъзможно. Но учените са проучили група микроорганизми, както и други прости растителни и животински видове, които могат напълно да се дехидратират и да изглеждат мъртви, а всъщност са живи и при контакт с вода напълно възстановяват биологичните си функции за по-малко от два часа. Два от тези вида – микроскопично водно животно, бавноходката, и вид пълзяща папрат, срещаща се в Африка и Америка и известна, като сива гладка папрат – са организми, които оцеляват, като произвеждат високи концентрации на захари в тъканите си. Когато водата се изпари, тези захари се втвърдяват, подобно на стъкло, предпазвайки клетките и тъканите. Когато отново имат достъп до вода, стъклоподобните захари се разтварят, позволявайки на нормалните биологични функции на клетките да се възстановят.

Б. Роузър работи заедно с великобританската компания Кеймбридж Биостабилити за създаването на естествен процес на стабилизиране на фармацевтичните продукти. Приложението на Роузър не само премахва необходимостта от охлаждане на ваксините, но и преодолява предизвикателството на снабдяване със спринцовки, като доставя цялостна система за ваксинация, която не изисква нито охлаждане, нито местен източник на вода, нито каквато и да била по-нататъшна обработка. Това означава значително подобрение на доставките на ваксини на много по-ниска цена. Според оценка на Световната здравна организация, потенциалните спестявания за развиващите се страни възлизат на 200 до 300 милиона долара на година. Спестените разходи за хуманитарни цели са дори по-големи.

Тази нова технология има и други приложения и е вестител на края на замразените храни. Необходими са изследвания, които да премахнат зависимостта от перфлуорокарбон, парников газ, който в се използва за разтваряне на микрочастиците във ваксините. Често забравяме защо всъщност замразяваме храните – за да ги запазим по-дълго с добър вкус и свойства. Приложението на тази технология има потенциала да навлезе в пазари като детски храни и хранителни добавки. Дори нетрайни продукти, извлечени от кафе, чай, плодове и месо, могат да бъдат изведени на пазара чрез метод, тестван при най-неблагоприятни условия: доставка на ваксини до развиващите се страни.

Колко работни места могат да бъдат създадени, чрез замяна на „охлаждане” с „липса на необходимост от охлаждане”? В сферата на здравеопазването, фактът, че няколко стотици милиона долара няма да бъдат изразходвани за скъпа електроенергия за захранване на хладилни системи, означава, че несметни милиони могат да бъдат използвани за финансиране на други по-приоритетни проекти. Оценките показват, че благодарение на спестяванията в развитите страни могат да бъдат създадени допълнително 40 000 до 60 000 работни места в сферата на здравеопазването. Тази перспектива изглежда доста обещаваща.

Преките и косвени емисии от охладителните системи по света са отговорни за около 20% от парниковите газове. Въпреки че охлаждането на ваксините е само малка част от това, разработената от Роузър техника за съхранение, обединена с други съществуващи промишлени технологии, показва, че иновацията, вдъхновена от бавноходките и папратите, може да постигне много повече от доставянето на ваксините до децата, който най-силно се нуждаят от тях. Междувременно това ще доведе и до намаляване на въглеродните емисии. Можем да почерпим вдъхновение от множеството ползи.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.