Фурорът около фураноните 2 (Синята икономика)

Това е шестата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

(Втора част)

(Към първа част)

Земеделието също се влияе от формирането на биофилми. Семената могат да бъдат защитени от заразяване с бактерии, като просто бъдат потопени във фуранонони. Набраните цветя, които извяхват, нападнати от бактерии, ще остават по-свежи по-дълго време, ако бъдат държани във вода, съдържаща фуранони.

Отоплителните и охлаждащите системи в сградите, също са изложени на риск от формиране на биофилм, включително и от опасната легионела, причинител на тежки белодробни заболявания. Тя трудно се унищожава, а необходимите за това дози излагат живеещите в сградата на влиянието на силни химически препарати. Поставяне на филтри и честата им смяна пък допълнително повишават разходите за поддръжка и принудително прекъсване на работата. Във всички тези случаи фураноните предлагат по-добра възможност от силно токсичната химия, която е така широко разпространена днес.

Бритиш Петролиъм попада в новините през 2006г., когато в тръбопровода им в Аляска се появява теч. Малко хора осъзнават, че корозията, която често засяга тръбите, транспортиращи нефт, газ или вода, се причинява от бактерии. На всеки две седмици целият тръбопровод се затваря и се измива с киселинни химикали, които унищожават създалия се във вътрешността биофилм. Тъй като е известно, че дори и тези мерки не са достатъчни за отстраняване на всички, предизвикващи корозия микроорганизми, се използва машина, която остъргва повърхността и премахва натрупванията. Може би течащи през тръбите фуранони ще решат лесно и безопасно този проблем.

Използването на обратна осмоза за превръщане на морска вода в питейна се влияе зле от натрупването на биофилм в мембранните филтри. Това намалява ефективността им с над 50%. Днес, както и при нефтопроводите и газопроводите, цялата водопречиствателна система трябва да спре работа, за да бъдат премахнати бактериите чрез използване на хлор. Недостатъкът е в това, че прекомерната употреба на хлор химически уврежда мембраните, намалявайки живота на системите и увеличавайки разходите.

Тези приложения са само малка част от възможностите. Истинското бъдеще на фураноните и това което е запленило П. Щайнберг винаги е било приложението им в сферата на фармацевтиката и медицината. Кистозната фиброза и туберкулозата са заболявания, при които колония от бактерии формира биофилм и бавно завзема тялото, като това може да се окаже и с фатален изход. След като биофилмът е бил формиран, антибиотиците вече не са така ефективни. Понякога е необходима хиляда пъти по-голяма от обичайната доза. Представете си влиянието, което ще има синтетичен аналог, вдъхновен от водораслите. Тъй като бактериите в биофилма се заглушават от фураноните, те се разпръскват, защото не знаят къде са другите бактерии и не разбират, че имат надмощие. Така супер-структурата им престава да функционира и отделните бактерии по-лесно се унищожават от естествените защитни сили на тялото.

Разбирането, че фураноните не унищожават, а пречат на функционирането на вредните бактерии, ни показва как можем да подобрим здравето си и лечението на различни болести без да стимулираме еволюцията на супер-бактерии, с които собствената ни имунна система не може да се справи. Ако медицинските приложения на Щайнберг достигнат до пазара, може би чрез придобилата патентите на Биосигнал  компания Венчърфарм (VPL), това ще доведе до разработването на стотици различни приложения на технологията. Логиката е безупречна, представянето е нагледно и разходите за производство вероятно ще бъдат конкурентноспособни, тъй като е необходима малка концентрация на фураноните, за да действат.

Що се отнася до работните места, които ще бъдат изгубени и създадени, трябва да вземем предвид, че производството на фуранони ще замени това на химикали, които доказано представляват опасност за здравето и крият производствени рискове. Затова в производствения сектор броят работни места нито ще намалее, нито ще се увеличи. Ефикасността на употреба на материалите ще се подобри с около 20-25%. Например, мембраните за обратна осмоза и тръбопроводите ще функционират по-дълго време, по-ефикасно и с по-ниски разходи за поддръжка. Но най-много нови работни места вероятно ще бъдат създадени при изследването на възможностите за разработване на продукти, борещи се с бактериите и вдъхновени от удивителни видове, вършещи тихо работата си.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.