Чудните личинки 2 (Синята икономика)

Това е седмата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

(Втора част)

През 1985г. отец Г. Нзамуйо, разработва амбициозен план за интегрирано земеделие и животновъдство, които да дадат продоволствена сигурност на хората от региона. Като всяка друга програма, която включва отглеждане на животни и кланица, поддържането на добра хигиена било сериозна трудност. Какво да прави с карантиите, които не можели да бъдат преработени в салами и месото, което не ставало за ядене? Когато болестта „луда крава” помете Европа миналото десетилетие като основен виновник за нея бе посочено използването на останките от месо за фураж за животни. Кланиците в Европа бяха принудени да започнат да изгарят всичките си отпадъци. Отец Нзамуйо подхожда по-различно: храни с отпадъците мухите, както се случва в природата, само че при контролирани условия.

Стратегията му е пример за китайския принцип във фермерството: ако имаш вредители, дай им храната, която наистина им харесва. Отделете парче земя, на което да отглеждате любимите им храни и те ще оставят вашите посеви на мира. Същото важи и за мухите, които са особено голяма досада навсякъде, където се обработват храни. Убиването на мухи с химикали, също както и убиването на бактерии, не е особено ефективно. Функцията им в екологията гарантира широкото им разпространение и големия им брой.

Отец Нзамуйо отделя парче земя в покрайнините на центъра Сонгхай, където всички отпадъци от кланицата се съхраняват в малки квадратни контейнери, покрити с мрежа срещу птици, за да не бъде нападана храната от лешояди. Мухите пристигат, оставят яйцата си и личинките се излюпват и започват да растат. За да бъдат събрани, контейнерите се заливат с вода, при което личинките изплуват на повърхността й, за да могат да дишат. Така те се събират всеки ден и служат за храна на пъдпъдъци. Пъдпъдъците се развиват прекрасно и яйцата, които снасят, се изнасят за Франция, където са смятани за изключителен деликатес. Част от личинките се използва за храна за риби, които от своя страна служат за прехрана на местното население, а останките се използват за обогатяване на почвата, върху която по екологичен начин без употреба на химикали се отглеждат различни хранителни култури. Центърът Сонгхай произвежда органична храна. Според отец Нзамуйо „това става лесно в Африка, защото торовете и пестицидите трудно се намират тук, а дори и да са налични, са твърде скъпи.”

Използването на личинки за храна на риби и пъдпъдъци води до привлекателна възвръщаемост на инвестициите на много нива. Но ензимите, които могат лесно да бъдат извлечени от личинките и използвани за лечение на рани, биха донесли добавена стойност в пъти по-голяма от създаваната от цялата система в момента. Като се има предвид, че Африка внася по-голяма част от консумативите за лечение на рани, възможността да бъдат използвани местни ресурси ще доведе до значителни спестявания. Макар месечният капацитет на центъра Сонгхай да е не повече от 27кг. ензими, този модел дава надежда за намаляване на зависимостта от вносни лекарства и за превръщане на това приложение на личинките в широкодостъпен и евтин начин за лечение на тези, които спешно се нуждаят от такова.

В Африка има около 15 000 кланици. В много по-малки селца, където такива няма, също се убиват животни за прехрана. Около 200 000 села сами обработват животинско месо. Ако всяка кланица в Африка допълни дейността си с производство на личинки, отглеждане на птици (пилета, пуйки и пъдпъдъци) и риби, това ще доведе до създаването на 300 000 до 500 000 работни места в производството на личинки за осигуряване на богат на протеини фураж за животни и на по-добро и по-евтино лечение на рани. Няма да има допълнителни разходи за материали. Просто това, което в момента отива на вятъра или изисква допълнителна енергия и усилия, за да бъде изхвърлено, ще започне да се използва за нещо полезно. Ще бъде елиминиран и риска за здравето на заетите в обработката на отпадъците от кланиците. Производството на ензими от личинки в такъв мащаб ще бъде достатъчно дори и за износ. Подобна разширена употреба би довела до безпрецедентно намаление на медицинските разходи, което ще е от огромна полза за пациентите, които ще възстановяват здравето си много по-бързо и надеждно.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.