Съчетание от новости (Синята икономика)

Това е деветата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

Възможностите, които произтичат от иновациите, се състоят в съчетаване на някои от тези технологии в нещо, което има потенциала изцяло да промени подхода ни към здравеопазването. Ако една технология ни мотивира, обединението на няколко иновации може да ни окуражи да създадем система, която ще придвижи нашия свят в посока на истинска устойчивост и ще премахне зависимостта ни от фалшивото усещане за сигурност, което ни дава химията, разчитаща на невъзобновими ресурси с непредвидими и опасни странични ефекти. Това предполага, че можем да преосмислим подхода си към здравето и здравеопазването, да насърчим решения, които заменят „нещо” с „нищо” и които са вдъхновени от физиката и природата.

За да постигнем това, всъщност дори, за да започнем да работим за постигането му, се нуждаем от по-голям принос. Ако заглушаващите бактериите фуранони от водорасли или ензимите от личинки могат да бъдат давани на пациентите чрез механичен аерозол, вдъхновен от бръмбара-бомбардировач, тогава наистина ще навлезем в нова ера в здравеопазването. Няма да изхвърляме утайки и отпадъци с нежелани странични ефекти в природата и сред населяващите я живи същества. Вместо това ще вземаме назаем компоненти, усъвършенствани в продължение на милиони години, за да създадат една взаимосвързана система. Истинската сила на еволюцията не се състои само в оцеляването на един вид, а в създаването на взаимодействие, полезно за всички. Многообразие от растителни и животински видове са настроили протичащите в тях процеси така, че да достигнат симбиоза, задоволявайки нуждите си и гарантирайки оцеляването си.

Това означава, че истинската възможност за предприемачите не е само в създаването на нови батерии или антибиотици, а в обединението на иновациите в устойчиви системи. Възможностите за създаване на нови работни места, които Синята икономика предвещава, ще изведат бизнеса, а и самата икономика по устойчивия път на еволюцията. Множеството иновации ще се обединят за създаването на едно по-голямо и по-добро цяло.
Това, което описахме тук е само повърхността на огромния потенциал. За по-малко от сто години „модерни” научни и технологични изобретения и приложения, сме постигнали намаляващ успех в овладяването на вирусните и бактериални патогени и опасностите от заобикалящата ни флора и фауна. А изпробваните в продължение на хиляди години решения на природата могат да ни помогнат да се справим с бактериите и вирусите. Земните червеи и берберисите (кисел трън, използван често в озеленяването) произвеждат силни антибиотици и в продължение на милиони години са устояли на мутацията на бактериите. Бръмбарът-бомбардировач, оцелявайки срещу цяла армия от мравки, заслужава възхищение и въпроизвеждане на изключителната му способност да надхитри един вид, известен с високата си колективна интелигентност. Дори и само това трябва да е достатъчно, за да ни вдъхнови да уважаваме биоразнообразието и екосистемите. Да ни мотивира да преминем от просто опазване на биоразнообразието към гарантиране, че екосистемите ще продължат да еволюират без ние, хората, да причиняваме изчезването на цели видове. Логиката, човечеството да съдейства на еволюцията за създаване на по-сплотени и адаптивни екосистеми, е доста убедителна.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.