Биоразнообразие и здраве (Синята икономика)

Това е десетата подглава от главата „От най-големия до най-малкия“ от Синята икономика.

Със загубата на биоразнообразие идва и загубата на възможности да се поучим от останалите живи същества и да адаптираме решенията, които те са открили. Такъв е случаят с изчезването на коремно-мътещите или птицечовкови жаби. Тези жаби можеха да ни научат много за насърчаването на здравословното храносмилане и контрола на бактериите. След зачеването, женската жаба поглъща малките и ги отглежда в стомаха си, докато не станат готови да излязат на бял свят. Това е възможно чрез контрол и премахване на ацидофилни бактерии и внимателно регулиране на нивото на pH в стомаха. Първите етапи от живота на миниатюрните жаби се развивали в алкална среда. Ако типичната киселинност на стомаха се запазваше и ацидофилните бактерии оставаха активни, поколението нямаше да оцелее.

Здравето на храносмилателните ни системи можеше да бъде значително подобрено от решения, вдъхновени от птицечовковите жаби. Стомашните язви и ракът на стомаха в продължение на десетилетия са били трудно разбираеми болести. Силните ацидофилни бактерии не са били смятани за причина за тези заболявания. Но учените М. и Р. Уорън идентифицират бактерии, причиняващи язви и рак, така че би било възможно създаването на подходящо лекарство или дори превантивно лечение. През 2005г. и двамата получават Нобелова награда по химия. Ако имахме възможността да изследваме допълнително коремно-мътещите жаби, може би щяхме да научим как да избягваме здравословните рискове, произтичащи от високата киселинност на стомашните сокове. Това знание вече е изгубено, защото се отнасяме с пренебрежение към влиянието, което порочните ни системи оказват върху живота около нас, позволявайки отпадъците да бъдат похабени и да станат причина за замърсявания. Хиляди видове са застрашени днес!

Красивата ни синя планета Земя ни осигурява условия за живот, от които зависи не само оцеляване ни, но и щастие ни. Време е съзнателно да свържем нашето здраве със здравето на Земята. Време е да преоценим приноса и гения на нашите екосистеми и да намерим начини да адаптираме естествените процеси и цялостните системни решения, за да си осигурим поминък, за да оцелеем и за да спасим планетата си. Правейки това, ще открием, както и всеки друг вид по време на своята еволюция в продължение на милиони, може би дори милиарди години, нови модели на оцеляване, устойчивост и изобилие; модели, основани на Синята икономика – икономика на подкрепа и обмяна – която дава повече с по-малко и създава условия за живот на всички.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.