Възприемане на светлината (Синята икономика)

Това е първата подглава от главата „Дъга от възможности в оцветяването и козметиката“ от Синята икономика.

Видимата светлина е изградена от фотони или електромагнитна радиация, която се движи в права линия, отразява се от предметите и след това навлиза през прозрачната роговица в окото и лещата. Там фотоните преминават от движение през въздуха към движение през течност, която съдържа протеини с рефракционни качества, които карат фотоните да сменят посоката си и да се фокусират в ретината, която на практика представлява лист от светло-чувствителни клетки. Този процес се подобрява от настройката на диаметъра на зеницата, така че да пропуска точното количество светлина. Специализирани мускули настройват формата на лещата, за да подобрят фокуса и визуалната гъвкавост. В същото време мускули, прикрепени към външната част на окото, помагат за задържане на фокуса и за координирано сканиране напред и назад. Фотоните се сблъскват с молекулите на ретината, променен вариант на витамин А. Контактът с идващия фотон предизвиква реакция в ретината, като започва биохимическа верига от реакции в клетката, която накрая довежда до изпращането на електро-сигнал към мозъка. Там информацията на милиони фоторецептори от ретината се съчетава, за да даде данни за контраста и цвета. Обърнатите образи, формирани в двете ретини се комбинират, завъртат на 180 градуса и крайната картина се интерпретира – в този случай, като думите, изписани на тази страница.
Лещите са ключова част от изкуството на светлината. Те я разлагат, обръщайки и отклонявайки лъча.

Най-ранните механични лещи са направени в Асирия преди 3000 години. Но някои от представителите на фауната са развили лещи преди стотици милиони години. Октоподът развил тънки лещи. Крехката морска звезда развила лещи без изкривяване. Тези две чудеса на технологията на лещите са пример за това, че нашето научно разбиране на оптиката все още има дълъг път пред себе си, както и че има огромен потенциал за търговско приложение.

Новите приложения намират своя път към пазара по най-невероятен начин. В Япония светулките са символ на светлина и радост. Те ни показват, че ние сме светлина и ако решим, можем да я отразяваме по най-прекрасен начин. Способността на светулката да създава енергия чрез съсредоточаване на светлина, привлича вниманието на изследователите на възобновяеми енергийни източници. Концентрираната слънчева енергия (CSP) е нов, но вече съществуващ отрасъл. В пустинята на Южна Испания са разположени над 1000 огледала, които отразяват слънчевата светлина и я насочват към централна кула, където тя загрява вода. Системата, разработена и финансирана от Абенгоа използва огледала, за да фокусира слънчевата светлина във водата, подобно на светулките. Очаква се до 2050г. слънчевата енергия, получена чрез CSP да намали емисиите CO2 с 2.1 милиарда тона. Годишните инвестиции в CSP могат да надхвърлят $100 милиарда и да създадат близо два милиона работни места.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.