Отключване на нови енергийни възможности (Синята икономика)

Това е втората подглава от главата „Нови енергийни възможности“ от Синята икономика.

Любопитно е, че голяма част от нещата, които наричаме „изобретение” са просто копие на това, което екосистемите на Земята вършат от цяла вечност. Когато Едисън създал първите крушки, жичките, които използвал, били от бамбук, естествено богат на желязо. Сто години по-късно тези първоначални крушки все още работят. Но противно на общоприетото погрешно схващане, Едисон не е открил електричеството. То е било използвано от клетките в продължение на милиарди години. Минимални разлики в нивото на pH (потенциален водород) на различните стени на клетъчната мембрана създава микроимпулси, често твърде малки, за да бъдат измерени. Електрическият поток в природата никога не зависи от добити от мините и разтопени метали, а постига проводимост с нулево съпротивление. Енергията, протичаща през концентрираните метали в батерията, изисква минодобив и причинява силно замърсяване, както в обработката, така и след употребата им. Бамбукът и китовете могат да ни научат много за електричеството и проводимостта.

В природата има шест основни източника на електричество: топлина, светлина, триене, налягане, магнетизъм и биохимия. Магнетизмът е най-големият от тях. Електроцентралите, без значение дали са водни, на въглища, петрол, метан или атомни, използват магнетизъм за производството на електроенергия. Светлината, улавяна от слънчеви панели, бавно се появява на хоризонта, но цената й е все още висока. Електричеството се създава чрез завъртане на бобина в магнитно поле. Малък и не толкова силен електропоток може да бъде създаден направо от топлина, налягане или триене. Химичните реакции под формата на батерии са най-старият начин за генериране на електричество и имат най-голямо влияние върху съвремения ни живот. Биохимията е важен източник на електропотоци в телата на живите същества и основният източник на материали са приеманите хранителни вещества. Въпреки това никой от производителите на електроенергия не обръща внимание на тези процеси. Биохимичната система, усъвършенствана от електрическите риби, е истинско чудо на инженерството, не на последно място и с употребата си на изолация.

Системите в природата не разчитат на екстремните методи, разработени от хората. В нея огънят и изгарянето са изключение, а не правило. Дори 50% съдържание на твърдо вещество не се обработва чрез изгаряне. Хората често прибягват до изгаряне на всичко, което смятат за боклук, дори и водата. Това е доминираща практика в земеделието, в промишлеността и в обработката на отпадъци. Всеки път, когато не знаем какво да правим с нещо, просто го изгаряме. Напоследък учените стигнаха до аргумента, че пиролизата (химическо разлагане чрез нагряване) освобождава енергията, вградена в сложните материали. Има дори компании, които насърчават изгарянето на вода и твърдят, че изгарянето на отпадъците от производството на кафе (над 80% вода) е най-доброто решение за околната среда!

Наблюдението на източниците на енергия в природата е вдъхновяващо. Макар всички да разбираме закона на гравитацията, малцина се замислят как веществата, които се превръщат в ябълки – в началото не й се поддават. Този различен поглед към силите, които действат в екосистемите, ни дава правилния начин на мислене, от който се нуждаем, за да потърсим трайни решения за електроснабдяване.

Как се пълни с вода кокосовият орех? Няма помпа, нито пък може да абсорбира дъждовна вода. Как израстват огромните дървета? Откъде осмозата в растенията черпи сила, за да преодолее гравитацията, избутвайки богатите на хранителни вещества растителни сокове нагоре през мрежа от капиляри? Разбира се, има връзка между повърхностното напрежение и силното привличане на Луната. Тя е отговорна за морските приливи и отливи, друга устойчива и предвидима сила във физиката на нашата вселена. Има много сили, използвани от системите в природата в най-големи подробности и на микро-ниво, давайки на всички живи организми енергийните източници, които са развили по уникален начин за задоволяване на собствените си потребности. Те са абсолютна противоположност на промишлените решения, които ние сме открили и финансирали. Модерните технологии изглеждат ясни и прости, но вродените им недостатъци са огромни в сравнение с естествените енергийни източници. Затова хабим толкова много енергия и затова сега си задаваме въпроса: „Къде са истинските възможности?”

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.