Внимание – операция!

Понякога намесата във физическата цялост на тялото ни е неизбежна и се налага операция. В същото време, съвременната ни медицина твърде често ни налага да прибягваме твърде бързо към тази крачка. Това се забелязва особено ясно в някои „развити“ държави. Затова е особено радващо, че в Германия от скоро има независима интернет страница, чрез която пациентите могат да поискат второ мнение за необходимостта от предстояща операция. Тя, а и други подобни, могат да окажат положителен натиск за промяна на някои практики в системата и да доведат до по-добро здраве и по-добри отношения между лекар и пациент.

Подобни творби


This entry was posted in За Тялото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.