Рут Манорама – за правата на жените далити в Индия

Статия: Рут Манорама (Индия) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за дългогодишната й отдаденост за постигане на равнопоставеност за жените далити, за изграждането на ефективни женски организации и за дейността й в защита на техните права на национално и международно ниво.“

Сн.: rightlivelihood.org

Рут Манорама е най-ефективният организатор и защитник на жените далити в Индия, принадлежащи към кастата на т.нар. „недосегаеми“.

Жените далити в Индия

Жените далити в Индия страдат от три вида дискриминация: полова, поради патриархалното общество; класова, защото произлизат от най-бедните и маргинализирани общности; и кастова, защото принадлежат на най-нискостоящата каста, тази на „недосегаемите“. Макар дискриминацията на база на кастова принадлежност да противоречи на индийската конституция и да е забранена от много закони, тя все още е широко разпространена особено в селата.

Кариера

Рут Манорама принадлежи към далитите. Тя е родена през 1952г. в Мадрас. Родителите й избягват най-тежките последствия от това, че са далити, като приемат християнството. През 1975г. Манорама завършва Магистърска програма по социална дейност в университета в Мадрас и се обучава както в методите за организиране на общности на Саул Д’Алински, така и в методите за критично съзнание* на Паоло Фрейре. През 2001г. Манорама получава почетна докторска степен „за изключителния й принос към църквата и обществото“ от Академията за вселенска индийска теология и църковна администрация.

Манорама непрекъснато работи по няколко въпроса – правата на живеещите в гетата, домашните работници, неорганизирания труд и далитите, и овластяването на жените. Тя поставя акцент върху взаимовръзката между тези проблеми и общата причина за маргинализиране на хората по света. Нейната дейност обхваща местни и международни движения и масова мобилизация.

Манорама прекарва живота си в изграждане на кампании, мобилизиране на хората и защита на жените далити, чрез множество организации. Тя е:

  • Генерален секретар на Глас на Жените, основана през 1985г., за да работи с жените в гетата, борещи се за земя, подслон и оцеляване на бедните хора, живеещи в градовете.
  • Президент на Националния алианс на жените, основан след четвъртата Световна конференция на жените в Пекин през 1995г., за да лобира за промяна и да осъществява мониторинг върху изпълнението на поетите от страна на правителството ангажименти по въпросите на жените.
  • Съвместен секретар на Християнското движение за освобождение на далитите, основано през 80-те години, за да мобилизира далитите християни за положителни действия.
  • Секретар на Федерацията на живеещите в гетата Карнатака.
  • Секретар на организацията, изграждаща Националния център за труд - организация на върха на неорганизирания труд в Индия.
  • Президент на Националната федерация на жените далити (NFDW), основана през 1995г.

Освен това тя играе важна роля и в много други регионални и международни организации (Азиатския съвет за човешките права на жените, Международно наблюдение и действие за правата на жените – Азия и Пасифика, Мрежата на сестрите). Тя е била и член на Съвета за планиране в Карнатака, Държавната комисия за жените, Работната група за овластяване на жените към Индийския парламент, както и на други държавни и национални органи.

Дейността на Манорама в тези различни роли се състои в организиране и образоване на хората и на изказвания от тяхно име. Тя пътува из цяла Индия, координирайки усилията им, лобирайки, защитавайки и изграждайки съюзи между отделните движения.

Защита на правата на онеправданите

През 80-те и 90-те години Манорама стои начело на масовата борба срещу изселването и „Операция разрушение“ на местното правителство в Карнатака. Заедно с други активисти тя води масови шествия от 150 000 души, искайки да бъдат запазени покривите над главите им, да им бъде гарантирана сигурност и безопасност и да им бъде позволено да живеят законно и с достойнство. От името на живеещите в гетата, Манорама води съдебни процеси във Висшия и Върховния съд в Индия. От тогава тя работи с бедните хора в градовете, защитавайки и давайки гласност на техните права.

Овластяване на жените

Манорама участва в Гласът на жените и от 1980г. мобилизира жените на местно ниво. Тя постоянно настоява Индийското правителство да приеме политики в защита на бедните, като например да осигури инфраструктура и основни удобства за най-бедните жени, живеещи в гетата. В над 120 гета жените днес са мобилизирани, обучени и притежават способностите, нужни, за да се справят сами с проблемите и да поемат водачеството в техните общности, както и в обществото. Жените са обучени и да защитават правата си от посегателство, дискриминация и лишение.

Каузата на далитите

Виждайки ужасните условия, в които живеят далитите, Манорама усеща, че е необходимо да работи заедно с организации, борещи се за човешките права, за да ускори приемането им в обществото. Тя участва в няколко борби срещу нарушаването на човешките права и правото на земя, както и за каузата на жените далити. Жените далити в селските райони, както и в гетата, страдат от изключително насилие и дискриминация. Това кара Манорама да сформира специална платформа, която да се опита да разреши техните проблеми. През 1995г. е основана Националната федерация на жените далити (NFDW). Тя им позволява да дадат гласност на социалния остракизъм* и изключване, на безпомощността и бедността, на насилието и дискриминацията, на които са подложени всеки ден. Дейността на NFDW дава резултати: днес жените далити са признати в движенията като лидери, способни са да се самоорганизират автономно и независимо и сега изискват да бъде създаден Национален план за развитие на жените далити в Индия.

Защита на правата на неорганизираните работници

С постоянните си усилия Манорама изгражда организация на жените работници, помага им да влязат в профсъюз и се опитва да им осигури поне минимално заплащане. Тя е един от секретарите на Националния център за труд (NCL), който дава гласност на проблемите на неорганизирания труд и лобира за приемането на закон за Цялостно хуманно отношение и за предприемането на мерки за гарантиране на социална сигурност.

Защита и насърчаване на спазването на човешките права в международен план

Чрез своя опит във връзка с Международните споразумения за човешки права (като Конвенцията за премахване на дискриминацията към жените и Конвенцията за премахване на расовата дискриминация) Манорама изважда на показ насилието и половата дискриминация, на която са подложени жените далити и споделя разкритията си с множество организации, включително няколко комитета към ООН. Те препоръчват на правителството на Индия да вземе подходящи мерки за премахване на дискриминацията. Манорама няколко пъти участва в обществени изслушвания за мониторинг на нарушенията на човешките права и изисква поемане на отговорност от страна на правителството. Въпросите за дискриминацията срещу далитите, Манорама повдига и по време на Международните конференции на ООН в Пекин и Дурбан.

*критично съзнание – или още повдигане на съзнанието (от португалски език – „conscientização“) е метод за обучение, разработен от Паоло Фрейро, насочен специално към хора, подложени на насилие и репресии. Търси се нещо, оказващо силно емоционално влияние върху ежедневието на обучаваните, като целта е те да се освободят от насаденото им от властващите чувство за вина за състоянието, в което са. (бел.пр.)

*остракизъм – социално изключване, отхвърляне от обществото (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.